zuidelijke spikkelspanner Synopsia sociaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Synopsia sociaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort is slechts enkele keren waargenomen. De laatste waarnemingen van drie exemplaren dateren van 2009 uit Zuid-Holland. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂14-20 mm, ♀ 19-20 mm. Een middelgrote, grijze tot bruine spanner met opvallende dwarslijnen, waarvan de buitenste golvend is en een puntige knik vertoont nabij de voorrand. Het mannetje heeft duidelijk geveerde antennes.

Vliegtijd en gedrag

Juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in een spinsel tussen mos.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten en struiken, waaronder brem, struikheide, duindoorn en heidebrem.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort is slechts enkele keren waargenomen. De laatste waarnemingen van drie exemplaren dateren van 2009 uit Zuid-Holland. RL: gevoelig.

België

Komt niet meer voor in België. Slechts één oude melding uit Limburg.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via de eilanden van het westelijke Middellandse Zeegebied, Italië, de Balkan tot de Kaukasus en nog in het westen van Centraal-Azië; in het noorden met hiaten van de Noordzeekust via de Baltische staten tot Rusland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Sandrasen-Braunstreifenspanner
Franse naam
la Boarmie compagne
Synoniemen
Boarmia sociaria
Toelichting Nederlandse naam

De spikkelspanners hebben een grijze tot grijsbruine grondkleur met veel golvende dwarslijnen en veelal besprenkeld met donkerder spikkels.
Een spanner uit Zuid-Europa die hier nagenoeg nooit wordt gezien.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1799)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gevlekte heispanner
Dyscia fagaria

voorjaarsspanner
Apocheima hispidaria

sparspanner
Thera variata

roestige stipspanner
Idaea inquinata

witbandspanner
Spargania luctuata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

alle soorten uit deze familie