zuidelijke spikkelspanner Synopsia sociaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort is slechts enkele keren waargenomen. De laatste waarnemingen van drie exemplaren dateren van 2009 uit Zuid-Holland. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: mei-juni. De verpopping vindt plaats in een spinsel tussen mos.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Sandrasen-Braunstreifenspanner

Franse naam

la Boarmie compagne

Synoniemen

Boarmia sociaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De spikkelspanners hebben een grijze tot grijsbruine grondkleur met veel golvende dwarslijnen en veelal besprenkeld met donkerder spikkels.
Een spanner uit Zuid-Europa die hier nagenoeg nooit wordt gezien.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1799)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂14-20 mm, ♀ 19-20 mm. Een middelgrote, grijze tot bruine spanner met opvallende dwarslijnen, waarvan de buitenste golvend is en een puntige knik vertoont nabij de voorrand. Het mannetje heeft duidelijk geveerde antennes.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

Diverse kruidachtige planten en struiken, waaronder brem, struikheide, duindoorn en heidebrem.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Heidebrem
Genista

Duindoorn
Hippophae

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

witroze stipspanner
Scopula emutaria

oranje berkenspanner
Archiearis parthenias

voorjaarsdwergspanner
Eupithecia abbreviata

gestippelde oogspanner
Cyclophora punctaria

oranje agaatspanner
Eulithis testata

grote spikkelspanner
Hypomecis roboraria

Alle soorten uit deze familie