moerassen

Begroeide natte drassige gebieden zonder goede afwatering.

  • moerassige terreinen
  • moerassen met een weelderige vegetatie
  • randen van moerassen
  • wilgenstruwelen in moerasachtige gebieden
  • moerassen met korte grasvegetaties en afgebrande terreinen
  • laagveenmoerassen
  • moerasachtige gebieden
  • met struiken begroeide moerassige plaatsen
  • meidoornstruwelen in randen van moerassen

Vlinders

zwartgevlekte herfstuil
Agrochola litura
NOCTUIDAE: Hadeninae

zwartstipvlinder
Agrochola lota
NOCTUIDAE: Hadeninae

zwartstreepuil
Hyppa rectilinea
NOCTUIDAE: Hadeninae

zwart weeskind
Mormo maura
NOCTUIDAE: Hadeninae