Klimaatbestendig heidebeheer (Afgerond)

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Brabant

Klimaatextremen worden steeds duidelijker zichtbaar. Bijvoorbeeld extreme regenval of uitzonderlijke droogte. Het bedreigde gentiaanblauwtje heeft daar steeds meer last van, maar met gerichte maatregelen kunnen de efffecten beter worden opgevangen.

Met name voor de heidefauna kunnen klimaatextremen problemen opleveren. Door spreiding van herstelmaatregelen over de hoogtegradiënt wordt geprobeerd de veerkracht van het systeem te vergroten. Vooral het gentiaanblauwtje, een kenmerkende en bedreigde vlinder, lijkt last van de extremen te hebben. Volgens tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders is de soort in de regio in slechts 10 jaar tijd maar liefst 85% in aantal achteruit gegaan! Dat geldt mogelijk evenzeer voor minder goed onderzochte soorten als de gentiaanvedermot, de veenmier en de veenhommel. Door vernattingsmaatregelen wordt er al hard aan gewerkt om de effecten van zomerdroogte tegen te gaan, maar extreme regenval blijkt een lastig oplosbaar probleem te zijn.

Het project wordt uitgevoerd door De Vlinderstichting, Stichting RAVON en EIS Kenniscentrum Insecten, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Bosgroep-Zuid met subsidie van de provincie Noord-Brabant.
 
Dit project is afgerond.

Meer informatie

Michiel  Wallis de Vries

Projectleider

Michiel Wallis de Vries

Contact opnemen