Nieuwsbericht

Volop kansen voor vlinders in stad en dorp

maandag 7 januari 2019

Als bij inrichting en beheer in de stad gezorgd wordt voor variatie en natuurlijk, inheems groen, dan kunnen veel vlinders en andere diersoorten hier prima leefgebied vinden. Dit is vooral belangrijk omdat in intensief gebruikt landbouwgebied weinig leefmogelijkheden zijn voor deze kwetsbare dieren.

De roep om meer groen in de stad wordt steeds luider, zeker nu we weten dat dit positief werkt. Het is goed voor de gezondheid van de inwoners, verzacht de negatieve impact van klimaatverandering, vangt fijnstof af en is goed voor de biodiversiteit. Deze staat in ons intensief gebruikte land sterk onder druk.

Kleine inspanning, veel resultaat

De achteruitgang van insecten, die vorig jaar uitgebreid in het nieuws was, is hiervan een goed voorbeeld. Maar er liggen, juist ook in het stedelijk gebied, veel kansen om het groen zo in te richten en te beheren, dat het prima leefgebied wordt voor allerlei soorten planten en dieren. Voor vlinders is dit heel duidelijk. De graslandvlinders bijvoorbeeld, die vroeger overal in het buitengebied veel voorkwamen, blijken het nu in natuurlijk stedelijk groen heel goed doen. De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten, het is vooral een kwestie van alert zijn op de kansen die zich voordoen. Het omvormen van gazon naar bloemrijk grasland bijvoorbeeld. Of het bermbeheer aanpassen zodat er bloemrijke bermen ontstaan is ook geen gigantische opgave.

We zien gelukkig dat bij veel gemeenten biodiversiteit belangrijker wordt. Op allerlei plaatsen zijn er initiatieven om door inrichting en beheer van het groen er meer kleur en leven in te krijgen. Uiteraard is een stad geen natuurgebied en er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met al de functies die de stad en het groen daarin vervullen, maar daar is inmiddels al erg veel ervaring mee opgedaan.

Inheemse planten

Een van de sleutelfactoren is dat er gewerkt wordt met inheemse soorten. Onlangs nog bleek uit onderzoek dat inheemse zaadmengsels veel beter zijn om biodiversiteit te krijgen dan de zogenaamde 'carnavalsmengsels' met uitheemse soorten. 

 

Idylles

De Vlinderstichting heeft de afgelopen jaren al op meer dan zestig plekken 'idylles' ingezaaid. Dat is bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Er wordt altijd gewerkt met meerjarige, inheemse en het liefst ook streekeigen zaden. De idylles worden vaak aangelegd op zeer soortenarm grasland en gazon: daar is inzaaien de methode om snel de gewenste bloemrijkdom te krijgen.

Meer over idylles

Volop kansen

Maar, om biodiversiteit in de stad te krijgen hoeft er echt niet altijd ingezaaid te worden. Op braakliggende stukken kun je het ook gewoon aan de natuur overlaten. Binnen de kortste keren hebben zich daar allerlei soorten planten en dieren gevestigd. Zo is er een speciaal stadsnatuurreservaat bij het Natuurhistorisch in Rotterdam waar de natuur helemaal haar gang kan gaan. Daar ontstaat een heel bijzonder gebiedje!

Maak je eigen vlinderparadijs

Uit deze voorbeelden blijkt dat het stedelijk gebied zeer waardevol kan zijn voor veel soorten planten en dieren, als we er maar rekening mee houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kansen die er zijn in onze eigen achtertuinen!

Zelf aan de slag

beheer Bijen bloemen Idylle Stadsnatuur StedelijkeNatuur vlinder