Aanmelding toetsing maaimachine

Er vindt veel innovatie plaats voor maaimachines die ingezet kunnen worden bij ecologisch bermbeheer. Om te beoordelen of ze toegepast kunnen worden binnen Kleurkeur, is een toetsing ontwikkeld. Die toets kijkt naar het aantal modelinsecten (wasstaafjes) dat onbeschadigd blijft bij normaal gebruik van de maaimachine. Als de machine direct het maaisel afvoert, wordt er ook beoordeeld hoe goed het maaisel wordt afgevoerd. Dit gebeurt buiten in een proefopstelling. Wilt u een maaimachine laten toetsen op ecologische prestaties? Zodat deze na goedkeuring inzetbaar is binnen Kleurkeur? Schrijf u dan hier in voor de toetsing op 30 april 2024. 


De toetsing werkt als volgt. U schrijft zich in voor een datum. Groenkeur neemt contact met u op voor afstemming over locatie en tijdstip. U komt met de maaimachine (en trekker) naar de afgesproken toetslocatie. Daar neemt een onafhankelijke partij de machinetoetsen af in proefopstelling. U zorgt ervoor dat er iemand aanwezig is die de machine bestuurt en bedient. Wij zorgen ervoor dat alle gegevens netjes verzameld worden, er foto’s gemaakt worden en wij vullen het toetsformulier in. De gegevens worden door ons verstuurd naar een toetsingscommissie onder leiding van De Vlinderstichting. Binnen 4 weken na toetsing hoort u of uw maaimachine goedgekeurd is voor gebruik binnen Kleurkeur. U ontvangt hiervan een certificaat. Elk model/type machine hoeft maar één keer te slagen voor de toetsing, totdat er aanpassingen aan de machine gemaakt worden. Aan de toetsing zijn kosten verbonden. Deze bedragen €1995 (excl. BTW). 

Geïnteresseerd? Schrijf u hier in voor de toetsing op 30 april 2024!

(Het toetsingskader is onderaan deze pagina aan te vragen)

Aanmelding | Toetsing nieuwe maaimachines voor Kleurkeur

Omschrijf type en specificaties van de machine, zoals werkbreedte en wijze van maaien.

Toetsingskader

Toetsingskader aanvragen

Als u de inhoud van het toetsingskader wilt inzien kunt u deze hieronder aanvragen. Hierin is te lezen hoe de toets er concreet uitziet en bij welke resultaten er een certificaat wordt verstrekt.

Uw gegevens