Voorbeeld beheerplan

Voorbeeld beheerplan aanvragen

We krijgen vaak de vraag of er een soort format is voor een Kleurkeur beheerplan. Er zijn meerdere smaken mogelijk voor zo'n beheerplan, als de volgens Kleurkeur verplichte onderdelen maar aanwezig zijn. Deze staan omschreven in de BRL Kleurkeur 2023 § 8.2.3. Dat zijn de minimum eisen, waarbij uiteraard ruimte is voor verdere detaillering. Hieronder is een ‘schoongeveegd’ beheerplan aan te vragen, zodat u een beeld heeft van hoe het eruit zou kunnen zien.

Vul het formulier in en u ontvangt de link naar het voorbeeld van het beheerplan direct.

Disclaimer

De teksten en regels die in dit voorbeeld beheerplan zijn opgenomen zijn zuiver illustratief. Zij zijn een voorbeeld van hoe een beheerplan er uit zou kunnen zien dat voldoet aan de regels van Kleurkeur en wat er dan in een dergelijk beheerplan geregeld kan worden. Het gaat uitdrukkelijk niet om modelbepalingen die zijn geschreven om letterlijk overgenomen te worden of een standaard Kleurkeur beheerplan. Organisaties moeten de regels zelf invulling geven op basis van het eigen beleid en eigen keuzes. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De Vlinderstichting, de maker en/of aan de Vlinderstichting gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van dit voorbeeld-beheerplan. Hoewel dit beheerplan met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Uw gegevens