bosbeek

Bosbeken zijn beschaduwde, koele, zuurstofrijke beken, die gekenmerkt worden door een natuurlijke morfologie. Een grote variatie in stroomsnelheid is kenmerkend, meestal veroorzaakt door meanders en natuurlijke obstakels in de beek. De beken zijn grotendeels beschaduwd en arm aan waterplanten, maar enkele zonnige plekken met waterplanten zijn eveneens aanwezig. De oevers zijn begroeid met bomen, struiken en ruigtekruiden, die door bijvoorbeeld bosbeekjuffers als zitplaatsen worden benut.

Libellen

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea
Aeshnidae: Aeshninae

bosbeekjuffer
Calopteryx virgo
Calopterygidae: Calopteryginae

bronslibel
Oxygastra curtisii
Corduliidae: Oxygastrinae

bruine glazenmaker
Aeshna grandis
Aeshnidae: Aeshninae

gaffellibel
Ophiogomphus cecilia
Gomphidae: Onychogomphinae

gewone bronlibel
Cordulegaster boltonii
Cordulegastridae: Cordulegastrinae

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis
Lestidae

lantaarntje
Ischnura elegans
Coenagrionidae: Ischnurainae

metaalglanslibel
Somatochlora metallica
Corduliidae: Corduliinae

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrionidae: Ceonagrioninae

weidebeekjuffer
Calopteryx splendens
Calopterygidae: Calopteryginae