Basisonderwijs

Voor pabo-studenten en leerkrachten

Lespakket 'Vlinders op de Pabo'


Dit lespakket bestaat uit 4 modules. Per module is er informatie verschaft over verschillende aspecten van vlinders. Bovendien zijn er per module lessuggesties te vinden voor op de pabo. De meeste lessuggesties kunnen zowel klassikaal door de docent natuur en techniek, als individueel door de student gebruikt worden. Tenslotte is er bij elke lessuggestie ingegaan op de mogelijkheden om deze theorie toe te passen in de praktijk.

Download het lespakket Vlinders op de Pabo

Lesmateriaal basisonderwijs

Lespakketten
Vlinderlessen in de klas Buiten vlinders
kijken
Vlinders in je tuin
groep 1 en 2 groep 1 en 2
groep 3 en 4 groep 3 en 4 groep 3 en hoger
groep 5 en 6 groep 5 en 6
groep 7 en 8 groep 7 en 8

Filmpje voor kleuters

In dit filmpje voor kleuters legt De Vlinderstichting eenvoudig uit hoe een rups een vlinder wordt en waarom insecten belangrijk zijn. De kleuters kijken mee hoe een rups zijn buikje vol eet en hoe vervolgens de vlinder uit de pop kruipt. Ook worden ze zelf aan het denken gezet over waarom we vlinders moeten beschermen.

Educatief filmpje over rupsen

In dit filmpje wordt op een vrolijke en toegankelijke manier vertelt over rupsen en hun metamorfose. De afwisseling tussen gesproken tekst met zang maakt het voor kinderen leuk om te volgen.

Tekst & muziek: Marja van der Steen - AdemCreatie Kindertheater

Lespakket Pimpernelblauwtje

In dit lespakket zitten opdrachten over vlinders, maar ook materiaal over de pimpernelblauwtjes in de Moerputten.

Vlinders staan in het middelpunt, maar ook veel andere planten en dieren kunnen aan de hand van dit materiaal aan bod komen. Onderwerpen voor jongere kinderen zijn bijvoorbeeld metamorfose en zeldzaamheid.

Onderwijs