Voortgezet onderwijs

Voor leerkrachten

Lespakket 'Vlinders op de Pabo'

Dit lespakket bestaat uit 4 modules. Per module is er informatie verschaft over verschillende aspecten van vlinders. Bovendien zijn er per module lessuggesties te vinden voor op de pabo. De meeste lessuggesties kunnen zowel klassikaal door de docent natuur en techniek, als individueel door de student gebruikt worden. Tenslotte is er bij elke lessuggestie ingegaan op de mogelijkheden om deze theorie toe te passen in de praktijk.

Download het lespakket Vlinders op de Pabo

Voor leerlingen

Onderzoek naar vlinders en libellen

Wil je onderzoek doen naar vlinders en libellen? Hier vindt je een aantal suggesties. 

Profielwerkstuk of praktische opdracht

Wanneer je een profielwerkstuk of praktische opdracht gaat maken zijn er over vlinders en libellen veel onderwerpen om uit te kiezen.

Profielwerkstuk over vlinders of libellen en klimaatverandering