Naamlijst Nederlandse vlinders

Vlinderoverzicht

De dagvlindersoorten die in het vlinderoverzicht behandeld worden zijn overgenomen uit de lijst van Kuchlein & De Vos (1999). De volgende drie soorten zijn daar nog aan toegvoegd:

 • verborgen boswitje (Leptidea reali)
 • geraniumblauwtje (Cacyreus marshalli)
 • steppeparelmoervlinder (Melitaea aurelia)

De volgende soorten staan wel in de lijst van Kuchlein & De Vos, maar zijn later van de Nederlandse lijst afgevoerd:

 • Groot spikkeldikkopje (Pyrgus alveus). De oorspronkelijke waarnemer heeft ontkend deze soort ooit in Nederland gevonden te hebben.
 • Aambeeldspikkeldikkopje (Pyrgus onopordi). Het is uitgesloten dat deze Zuid-Europese soort op eigen kracht Nederland kan bereiken.
 • Sleutelbloemvlinder (Hamearis lucina). De enige twee waarnemingen die bekend waren, blijken thuis opgekweekte exemplaren te betreffen.
 • Blauwe ijsvogelvlinder (Ladogo reducta). Het is onwaarschijnlijk dat de twee vlinders in juni 1976 bijna een maand voor hun eigenlijke vliegtijd op eigen kracht naar Nederland zijn gevlogen.
 • De status van het duingentiaanblauwtje (Phengaris alcon arenaria) is onduidelijk; wordt tegenwoordig gezien als een vorm van het gentiaanblauwtje.

Alle Nederlandse vlinders

In de Naamlijst Nederlandse Lepidoptera vindt u een overzicht van alle in Nederland voorkomende vlinders. Niet alleen de dagvlinders en de macronachtvlinders die in het vlinderoverzicht behandeld worden staan in de lijst, maar ook de zogenoemde micronachtvlinders. Behalve de naam van de soort worden ook de familienaam, de synoniemen, de auteursnaam en de status in Nederland vermeld.

Download de naamlijst

Voor een goed gebruik van de lijst is hieronder een toelichting toegevoegd.

Toelichting

 • De naamlijst wordt verspreid als Excel-bestand, omdat dit voor bijna iedereen bruikbaar is. We raden u aan om, als u daartoe de mogelijkheden heeft, de file om te zetten in een database-bestand; daarin is het veel gemakkelijker zoeken.
 • Alle geldige wetenschappelijke namen zijn gecontroleerd aan de hand van de laatste versie (2013) van de Fauna Europaea. De Nederlandse namen volgen deze website  en www.microlepidoptera.nl.
 • Soorten die ten onrechte uit Nederland zijn vermeld, exoten, inclusief soorten die incidenteel wel in Nederland zijn waargenomen maar zeker niet tot de fauna behoren, zijn niet opgenomen in de lijst.
 • De eerste kolom geeft een volgnummer; het nummer heeft geen enkele andere betekenis dan om de soorten op volgorde te kunnen sorteren. Wanneer later nieuwe soorten aan de lijst worden toegevoegd zullen al deze nummers dus veranderen!

Dank aan Tymo Muus en Joop de Bakker voor commentaren op een eerder concept van deze lijst.
Deze naamlijst in digitale vorm wordt gratis aangeboden door de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting.

Naamgeving en systematiek