Nachtvlinderwerk in Nederland

In Nederland zijn verschillende organisaties betrokken bij de bestudering van nachtvlinders.

De Vlinderstichting

Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Meer over vlinderbescherming

Werkgroep Vlinderfaunistiek

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) is onderdeel van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS) Nederland en bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. Een bijzondere activiteit van de WVF is het Trekvlinderonderzoek, dat in 1940 gestart is door B.J. Lempke. Ook over de resultaten hiervan wordt jaarlijks gerapporteerd in Entomologische Berichten.

Sectie Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging

De doelstelling van de sectie Ter Haar is de kennis over macrovlinders in Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen. Het zwaartepunt ligt hierbij op nachtvlinders. De sectie houdt ieder jaar twee bijeenkomsten: er worden wetenswaardigheden uitgewisseld, lezingen gegeven en materiaal getoond. Bovendien wordt jaarlijks, samen met de sectie Snellen (microvlinders), een excursie georganiseerd naar een natuurgebied.

De sectie ter Haar geeft, wederom samen met de sectie Snellen, tweemaal per jaar het mededelingenblad Franje uit voor alle leden. Een groot aantal leden van de sectie Ter Haar heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van de nachtvlindergids, met name op het gebied van de verspreiding en de zeldzaamheid van de soorten.

Vlinderonderzoek