aangebrande spanner Ligdia adustata

De aangebrande spanner is een vrij gewone soort te vinden in loofbossen en struwelen en heeft wilde kardinaalsmuts als waardplant.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Ligdia adustata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. 

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Goed herkenbaar door de zwartachtige vlek aan de vleugelwortel en de brede zwarte buitenste dwarsband (bij verse vlinders zijn beide bedekt met blauwgrijze schubben) op de vuilwitte vleugel. Er is weinig variatie.

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind augustus in twee generaties.  De vlinders kunnen overdag gemakkelijk uit struiken worden opgejaagd. Ze zijn actief vanaf de schemering en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: mei-september. De rups wordt vaak ´s nachts waargenomen, hangend aan een korte spinseldraad aan de waardplant. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Wilde kardinaalsmuts.

Habitat

Loofbossen en struwelen; soms ook tuinen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. 

België

Vrij algemeen in het hele land. Toegenomen.

Mondiaal

Van de Britse eilanden via Midden-Europa tot Rusland; in het zuiden van het westelijke Middellandse Zeegebied via de Balkan, Klein-Azië en de Kaukasus tot Toerkmenistan, in het noorden tot Zuid-Zweden en de Baltische staten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Scorched Carpet
Duitse naam
Pfaffenhütchen-Harlekin
Franse naam
la Phalène du fusain
Synoniemen
Abraxas adustata, Melanthia adustata, Melanippe adustata, Zerene adustata
Toelichting Nederlandse naam

De kleur en tekening langs de rand van de voorvleugel geven de indruk van iets 'aangebrands'; te lang op het vuur gestaan en een beetje aangebrand.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Ligdia: ligdia heeft mogelijk helemaal geen betekenis.
adustata: adustus is schroeien. De schroeiplekken zijn opmerkelijker aan de onderzijde; daar zit een roodbruine bestuiving.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

appeltak
Campaea margaritaria

zwartkamdwergspanner
Gymnoscelis rufifasciata

ratelaarspanner
Perizoma albulata

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

valeriaandwergspanner
Eupithecia valerianata

geveerde walstrospanner
Nebula salicata

alle soorten uit deze familie