bleke bergspanner Mesotype verberata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Mesotype verberata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Er is slechts één waarneming bekend uit 1936 in Zuid-Limburg.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. Dit spannertje heeft een grijsachtig witte voorvleugel waarop enkele donkere golvende dwarslijnen te zien zijn. De twee centrale dwarslijnen zijn het duidelijkst en vormen de begrenzing van een middenband; de buitenste dwarslijn heeft twee opvallende tanden.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juli-augustus in één generatie. De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen op licht; overdag laten ze zich gemakkelijk opjagen.

Levenscyclus

In het buitenland overwintert de soort als ei.

Waardplanten

De bleke bergspanner is een polyfage soort.

Habitat

In het buitenland: bergachtige gebieden.

Zeldzaamheid

Er is slechts één waarneming bekend uit 1936 in Zuid-Limburg.

Belgi√ę

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

Van de West-Alpen tot de Balkan en in de middelgebergten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Bergmatten-Kräuterspanner
Franse naam
la Larentie rupestre
Synoniemen
Perizoma verberata
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner vliegt in bergachtige streken. De vlinder is bleek van kleur.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gele agaatspanner
Gandaritis pyraliata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

kalkbandspanner
Cataclysme riguata

rozenspanner
Earophila badiata

schermbloemdwergspanner
Eupithecia tripunctaria

leverkleurige spanner
Euchoeca nebulata

alle soorten uit deze familie