cipresdwergspanner Eupithecia phoeniceata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Eupithecia phoeniceata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Sinds de eerste twee exemplaren van deze soort in 2005 in Oost-Souburg, wordt de cipresdwergspanner af en toe waargenomen op enkele plaatsen in Zeeland en elders in het land.

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-11 mm. Goed te herkennen aan het unieke patroon van zwarte strepen in het midden van de vrij smalle lichtbruine voorvleugel en de opvallende zwarte band aan de basis van het achterlijf.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Eupithecia-soorten lijken veel op elkaar. Bij determinatie kan de waardplant een handig hulpmiddel zijn.

Vliegtijd en gedrag

Augustus-september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: oktober-mei. De soort overwintert als rups in een losse cocon tussen de naalden van de waardplant.

Waardplanten

(Gekweekte) soorten cipres en jeneverbes; ook coniferen.

Habitat

Parken, tuinen en andere plaatsen waar de waardplant groeit.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Sinds de eerste twee exemplaren van deze soort in 2005 in Oost-Souburg, wordt de cipresdwergspanner af en toe waargenomen op enkele plaatsen in Zeeland en elders in het land.

België

Zeer zeldzaam. De eerste Belgische waarneming dateert van 2006, maar tegenwoordig jaarlijks in lage aantallen gemeld aan de kust.

Mondiaal

De cipresdwergspanner heeft een Mediterrane verspreiding en is sinds 1959 bekend uit Groot-Brittannië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Cypress Pug
Franse naam
l'Eupithécie du genévrier rouge
Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
Cipres is een belangrijke waardplant van deze dwergspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eupithecia: eu is goed, goedig en pithex, pithekos is een dwerg. De vlinders hebben een aantrekkelijk uiterlijk en zijn klein. Haworth schrijft: mooie vlinders, als ze rusten zien ze er prachtig uit: de vleugels gespreid en vlak, elegant gedrukt tegen de ondergrond; eigenlijk helemaal ontworpen om ze in vlinderkasten te verzamelen.

Auteursnaam en jaartal
(Rambur, 1834)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gewone bandspanner
Epirrhoe alternata

hengeldwergspanner
Eupithecia plumbeolata

walstrospanner
Costaconvexa polygrammata

herfstspanner
Epirrita dilutata

gevlekte spikkelspanner
Alcis deversata

sparspanner
Thera variata

alle soorten uit deze familie