elzenspannertje Hydrelia sylvata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort is verspreid over het land slechts af en toe waargenomen. Voor het laatst waargenomen in 2004 en 2005 in Noord-Brabant, Limburg en Friesland en daarna in 2022 in Groningen.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie. De vlinders rusten overdag op boomstammen. Ze komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Waved Carpet

Duitse naam

Braungestreifter Erlenspanner

Franse naam

la Cidarie sylvestre

Synoniemen

Hydrelia testaceata, Larentia testaceata, Lygris testaceata, Cidaria sylvaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is kleiner en els is een van de waardplanten. Els zit ook in de Duitse naam. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hydrelia: hudrelos is waterig. Dit is mogelijk een variatie op Hübner's thema (riviertjes en beekjes) op de vleugels van H. sylvata, de enige soort die Hübner in dit genus onderbracht.
sylvata: silva, sylva is een bos, het habitat van deze vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. De grijsachtig witte vleugels zijn bedekt met fijne bruine spikkels. Kenmerkend zijn de twee bruine golvende dwarslijnen die dicht bij elkaar midden over de vleugel lopen. De andere donkere dwarslijnen zijn vaak minder duidelijk en de golflijn is geschulpt.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral bossen en struwelen langs natuurlijke waterlopen; soms struwelen op heiden en (kalk)graslanden.

Planten

Els, berk, beuk, wilg en tamme kastanje.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Tamme kastanje
Castanea

Beuk
Fagus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

beverneldwergspanner
Eupithecia pimpinellata

ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

elzenspannertje
Hydrelia sylvata

Alle soorten uit deze familie