gevlamde uil Actinotia polyodon

Deze zeldzame soort heeft prachtige vleugeltekening met lila en roodbruin.
Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Actinotia polyodon
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De markante tekening en de purperachtige tint op de bruinachtige voorvleugel zijn kenmerkend. Opvallend zijn de witachtig omrande niervlek die de vorm heeft van een oor en het licht gekleurde gedeelte bij de vleugelpunt met de scherpe pijlvormige punten die tot in de franje uitsteken. In het wortelveld bevindt zich een lange, naar buiten wijd uitlopende en aan het eind gespleten wigvormige strook, met daarnaast een zwartachtige wortelstreep. De achtervleugel is bruinachtig.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind augustus in twee generaties; heel soms een partiële derde generatie in september-oktober. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen; soms zijn ze ook overdag actief.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups is zowel ´s nachts als overdag actief. De soort overwintert als pop in de grond. Verpopping kan mogelijk ook in een spinsel op de plant plaatsvinden.

Waardplanten

Sint-janskruid en hokjespeul.

Habitat

Gebieden met warme open droge, vaak verstoorde grond, zoals paden in heidegebieden, wegbermen en spoordijken.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid en lokaal voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

België

Zeldzaam in Vlaanderen. Wijdverbreid ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel, zeer zeldzaam in Oost-Vlaanderen en afwezig in West-Vlaanderen. In Wallonië wijdverbreid ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Europa met uitzondering van enige gebieden bij de Middellandse Zee. Naar het zuiden tot Noord-Spanje, Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en de Balkan (zonder Griekenland). Naar het noorden tot Zuid-Engeland en Midden-Scandinavië. Naar het oosten Klein-Azië, de Kaukasus en Midden-Azië tot de Grote Oceaan (Sachalin, de Koerilen, Korea, Japan)

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Purple Cloud
Duitse naam
Vielzahn-Johanniskrauteule
Franse naam
la Noctuelle clairvoyante , la Camonmillière
Oud Nederlandse naam
veertje
Synoniemen
Chloantha polyodon, Chloantha perspicillaris, Cloantha perspicillaris
Toelichting Nederlandse naam

De tekening op de voorvleugels heeft een vlammend karakter.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Actinotia: akte is een verheven plaats, iets belangrijks en noton is de achterkant. Dit wijst op de dorsale pluim op het achterlijf.
polyodon: poly is veel en odous, odontos is een tand. Verwijzend naar de rij pijlvormige subterminale tekens op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Clerck, 1759)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

tweekleurige heremietuil
Ipimorpha subtusa

geelbruine herfstuil
Agrochola macilenta

schedeldrager
Craniophora ligustri

okergele grasuil
Apamea sublustris

grote drietand
Acronicta cuspis

volgeling
Noctua comes

alle soorten uit deze familie