grote drietand Acronicta cuspis

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half augustus in twee generaties. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-oktober. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Erlen-Pfeileule

Franse naam

la Cuspide

Synoniemen

Acronycta cuspis, Apatele cuspis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze Acronicta cuspis is een iets grotere uitvoering van Acronicta tridens, drietand.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Acronicta: akronux is het vallen van de avond. Waarschijnlijk heeft deze naam dezelfde strekking als Noctua, in de nacht. Dit genus heeft immers geen enkele binding met de avondschemering.
cuspis: cuspis is een punt, een speer, naar de duidelijke dolkfiguurtjes op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1813)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. Deze uil lijkt sterk op de psi-uil (A. psi) en de drietand (A. tridens), maar is iets groter. De zwarte tekening is vrij grof. Bij verse exemplaren is aan de bovenzijde van het borststuk een zwarte lengtestreep zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

De drietand (A. tridens) en de psi-uil (A. psi) zijn iets kleiner en hebben geen duidelijke zwarte streep op het borststuk; voor een zekere determinatie is genitaliënonderzoek vaak nodig.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral vochtige bossen.

Planten

Zwarte els.

Waardplant

Els
Alnus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie