gouden daguil Synthymia fixa

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is in ons land slechts één waarneming bekend uit 1985 in Beekbergen.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: april-juli.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Admiral

Franse naam

l'Orangée , la Noctuelle du dartrier

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De daguilen kunnen overdag vliegend worden aangetroffen.
Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Synthymia: sunthema is gevestigd, vast liggend. Deze naam lijkt een Griekse vorm van de soortnaam fixa, de enige soort die Hübner in dit genus plaatste. In 1808 echter had hij voor deze soort de naam monogramma gebruikt en toen hij 15 jaar later het genus gestalte gaf, handhaafde hij die naam. De prioriteitsregels waren er toen nog niet. Het is redelijk om aan te nemen dat Hübner wist dat fixa en monogramma synoniemen waren maar hij gaf er de voorkeur aan om zijn eigen naam te gebruiken.
fixa: fixus is gevestigd, vast liggend. Een moeilijk onder te brengen soort; toen zijn plaats in het systeem eindelijk vast lag, bleef de naam een getuigenis van het met veel moeite behaalde resultaat.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1787)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-18 mm. Vanwege de oranjegele achtervleugel met de smalle bruine zoom doet deze overdag vliegende uil enigszins denken aan de dwerghuismoeder (Panemeria tenebrata). De grondkleur van de voorvleugel is licht grijsachtig geel tot grijs en daarop valt het donkere bandenpatroon goed op. Kenmerkend is de smalle lichte lijn die vanuit het lichte veld aan de binnenzijde van de relatief smalle donkere middenband dwars door deze band loopt; soms komt deze lijn niet verder dan halverwege de middenband en soms ontbreekt de lijn geheel. In het zoomveld valt tussen de donkere banden de lichte golflijn op.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt enigszins op de lichte daguil (Heliothis viriplaca) en de heidedaguil (H. maritima); bij deze soorten loopt er echter nooit een lichte lijn dwars door de middenband.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: pekklaver.

Waardplant

Pekklaver
Bituminaria

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie