iepenvenusje Venusia blomeri

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Komt niet in Nederland voor. In België zeer zeldzaam in de Gaume.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Benaming

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

donker klaverblaadje
Macaria alternata

bleke bergspanner
Mesotype verberata

zwartstipspanner
Scopula nigropunctata

aangebrande spanner
Ligdia adustata

eikendwergspanner
Eupithecia dodoneata

Alle soorten uit deze familie