klein geel weeskind Catocala nymphagoga

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De eerste waarneming dateert uit IJmuiden in augustus 2020.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni tot augustus in één generate per jaar. Vlinders komen op licht maar worden eerder bij het 'stropen' gezien.

Levenscyclus

Overwintert als ei onder schors of in scheuren op eik.

Benaming

Engelse naam

Oak yellow underwing

Franse naam

la Nymphagogue

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Catocala: kato is onder en kalos is mooi. Deze soorten hebben mooie, helder gekleurde achter- of ondervleugels.

nymphagoga: samenvoeging van 'nymph' (bruid) en 'agōgós' (begeleiding). D.w.z. begeleider van de bruid naar het huwelijk.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1787)

Herkenning

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Heeft voorkeur voor lichte en warme eikenbossen.

Planten

In Zuid-Europa op eik, met name steeneik.

Waardplant

Eik
Quercus

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

witte tijger
Spilosoma lubricipeda

bonte beer
Callimorpha dominula

witvlakvlinder
Orgyia antiqua

paddenstoeluil
Parascotia fuliginaria

klein kokerbeertje
Eilema pygmaeola

heidewitvlakvlinder
Orgyia antiquoides

Alle soorten uit deze familie