tandbandspanner Scotopteryx moeniata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort is in ons land voor het laatst waargenomen in 1983 te Ruinen en werd daarvóór zeer onregelmatig aangetroffen op heideterreinen.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-begin september in één generatie. De vlinders komen op licht en zijn overdag gemakkelijk op te jagen.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een los spinsel op de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Winkelbinden-Wellenstriemenspanner

Franse naam

l'Ortholite fortifiée

Synoniemen

Ortholitha moeniata, Cidaria moeniata, Eubolia moeniaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De brede band over de voorvleugels vertoont scherpe knikken (tanden).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Scotopteryx: skotos is duisternis en pteron is vleugel; wijzend op de donkere tekening op de vleugels van een aantal soorten, vooral de mediane band.
moeniata: Moenia is stadswallen; Scopoli gebruikt de term bolwerken in zijn uitleg. De ene band zou als kantelen in de andere band doordringen.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De middenband van deze bandspanner is paarsachtig bruin met een iets lichtere zone rond de middenvlek. De buitenste dwarslijn heeft een forse uitstulping naar buiten. In de vleugelpunt bevindt zich een kort donker schuin streepje.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden.

Planten

Brem en heidebrem.

Waardplant

Brem
Cytisus

Heidebrem
Genista

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bosbandspanner
Epirrhoe rivata

bonte bessenvlinder
Abraxas grossulariata

dennenbandspanner
Pungeleria capreolaria

lieveling
Timandra comae

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata

voorjaarsboomspanner
Alsophila aescularia

Alle soorten uit deze familie