groene blokspanner Acasis viretata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Acasis viretata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 10-14 mm. Verse vlinders hebben een olijf- tot grasgroene kleur, die echter snel vervaagt tot geelachtig groen of flets okergeel. Op de voorvleugel bevindt zich meestal een duidelijke brede zwartgrijze met groene middenband. Doordat de middenband minder snel vervaagt dan de rest van de vleugel, valt deze bij oudere vlinders beter op. Soms is de middenband gereduceerd tot enkele dunne golvende dwarslijnen met kleine streepjes op de aders.

Uiterlijk Carter: Tot 17 mm; lichaam lichtgroen, soms met roze zweem; over het midden van de rug drie gebroken roze lengtestrepen, soms dermate sterk uitgebreid, dat zij een rij purperachtig roze, wigvomige vlekken vormen; kop bruin, soms met purperachtig roze tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de bruine bergspanner (Euphyia frustata).

Gelijkende soorten vlinder

bruine bergspanner
Euphyia frustata

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Sporkehout, klimop, liguster, hulst en rode kornoelje.

Habitat

Habitat: Loofbossen, struwelen, parken en tuinen.

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin oktober in twee generaties. De vlinders rusten overdag op boomstammen. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa door de gematigde zone tot Oost-Azië en Noord-Amerika; in het noorden tot Midden-Scandinavië en in het zuiden van Italië tot de Zwarte Zee.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Yellow-barred Brindle
Duitse naam
Gelbgrüner Lappenspanner
Franse naam
la Lobophore verdâtre
Synoniemen
Lobophora viretata
Toelichting Nederlandse naam

De blokspanners hebben donkere aders en dwarslijnen die samen op de voorvleugels een blokkenpatroon vormen.
Verse vlinders van deze soort zijn olijfgroen maar deze mooie kleur maakt al snel plaats voor flets okergeel. De wetenschappelijke soortnaam wijst ook op de groene grondkleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Acasis: a = zonder en kasis = broer. Aanvankelijk bestond dit genus slechts uit één soort hetgeen nu niet meer het geval is.
viretata: viretum = een groene plek, in het algemeen groenachtig; verwijzend naar de grondkleur

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1799)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gerimpelde spanner
Macaria liturata

grasklokjesdwergspanner
Eupithecia impurata

oranje iepentakvlinder
Angerona prunaria

poelruitspanner
Gagitodes sagittata

dennenspanner
Bupalus piniaria

cipresdwergspanner
Eupithecia phoeniceata

alle soorten uit deze familie