streepstipspanner Idaea humiliata

De roodbruine voorrand van de voorvleugels maakt de streepstipspanner goed herkenbaar.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Idaea humiliata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor in de duinen ten zuiden van Egmond; heel soms een waarneming uit het binnenland. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Goed te herkennen aan de roodachtig bruine voorrand van de voorvleugel. De vleugels zijn vrij smal, meestal heel licht bruin met een enigszins gele tint, maar soms ook meer grijsachtig van kleur. De franjelijn bestaat uit een zeer fijne, nauwelijks onderbroken donkere lijn, die vooral met een loep goed te zien is.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt op de dwergstipspanner (I. fuscovenosa); deze mist echter de kenmerkende roodachtig bruine voorrand.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Idaea humiliata en I. fuscovenosa.

dwergstipspanner
Idaea fuscovenosa
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind juli in één generatie. De vlinders vliegen rond zonsondergang en zonsopkomst.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon op de grond.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem en tijm.

Habitat

Bosranden, open plaatsen in vochtige bossen, randen van heidegebieden en duinen.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor in de duinen ten zuiden van Egmond; heel soms een waarneming uit het binnenland. RL: niet bedreigd.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Nagenoeg beperkt tot de duinen, waar de soort lokaal algemeen is. In Wallonië wijdverbreid in de kalkstreek en de Gaume, daarbuiten ontbrekend.

Mondiaal

Van Noord-Afrika en het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa (inclusief Engeland) oostwaarts tot Rusland; in het noorden tot Zuid-Scandinavië, in het zuiden: de westelijke Middellandse Zee-eilanden, Italië, de Balkan, Klein-Azië en de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Isle of Wight Wave
Duitse naam
Braunrandiger Zwergspanner
Franse naam
la Salie , la Phalène à côte rousse
Synoniemen
Acidalia humiliata, Sterrha humiliata, Acidalia osseata
Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
De roodachtig bruine voorrandstreep is kenmerkend voor deze stipspanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
humiliata: humilis is bij de grond, klein, laag, onbelangrijk. Het is niet duidelijk welke betekenins hier van toepassing zou moeten zijn. Het is een kleine en laag vliegende soort zonder veel kleur.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gevlekte zomervlinder
Comibaena bajularia

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata

boterbloempje
Pseudopanthera macularia

bandstipspanner
Idaea degeneraria

rode dennenspanner
Hylaea fasciaria

wilgenspanner
Macaria artesiaria

alle soorten uit deze familie