vroege walstrospanner Colostygia multistrigaria

De vroege walstrospanner vliegt van half februari tot eind april in één generatie.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Colostygia multistrigaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt lokaal in de duinen en verspreid in het binnenland voor; bereikt in Nederland de noordgrens van zijn areaal. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-17 mm. Door de fijne tekening en het enigszins glanzende voorkomen zijn verse vlinders goed te onderscheiden van andere soorten die in het vroege voorjaar vliegen. Opvallend zijn de duidelijke aders op de voorvleugel. De voorvleugel loopt vooral bij het mannetje enigszins spits toe; bij het iets kleinere vrouwtje zijn de vleugels smaller. De grondkleur is gewoonlijk vaalwit, soms met een geelachtige tint.

Gelijkende soorten rups

Walstrospanner (Costaconvexa polygrammata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half februari-eind april in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. ´s Nachts rusten ze in lage vegetatie.

Levenscyclus

Rups: maart-juni. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Habitat

Heiden, duinen, (kalk)graslanden, bosranden en brede bospaden.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt lokaal in de duinen en verspreid in het binnenland voor; bereikt in Nederland de noordgrens van zijn areaal. RL: niet bedreigd.

België

Een zeer zeldzame soort die lokaal voorkomt in Limburg en de zuidelijke provincies; lijkt te zijn verdwenen uit Brabant en Henegouwen.

Mondiaal

Van Spanje en Frankrijk noordwaarts tot de Britse eilanden. In Midden-Europa zeer lokaal in Duitsland en Zwitserland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Mottled Grey
Duitse naam
Frühjahrs-Bindenspanner
Franse naam
onbekend
Synoniemen
Cidaria multistrigaria, Larentia multistrigaria
Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze soort en de vliegtijd is april en mei.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Colostygia: Hübner's eigen verklaring van Colostygia: kolos is afgebroken, ingeperkt en stugios is behorend tot de rivier de Styx, de 'zwarte rivier van Haat' in de onderwereld; de zwarte riviertjes (kronkellijntjes) die aan de costa tot punten zijn ingeperkt.
multistrigaria: multus is veel en striga is een groef, een rimpel, een lijn; naar de vele dwarslijntjes op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Haworth, 1809)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kornoeljespanner
Asthena anseraria

witvlekbosrankspanner
Melanthia procellata

gele kustspanner
Aspitates ochrearia

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata

geringde spikkelspanner
Cleora cinctaria

alle soorten uit deze familie