vroege walstrospanner Colostygia multistrigaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt lokaal in de duinen en verspreid in het binnenland voor; bereikt in Nederland de noordgrens van zijn areaal. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half februari-eind april in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. ´s Nachts rusten ze in lage vegetatie.

Levenscyclus

Rups: maart-juni. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Mottled Grey

Duitse naam

Frühjahrs-Bindenspanner

Franse naam

onbekend

Synoniemen

Cidaria multistrigaria, Larentia multistrigaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze soort en de vliegtijd is april en mei.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Colostygia: Hübner's eigen verklaring van Colostygia: kolos is afgebroken, ingeperkt en stugios is behorend tot de rivier de Styx, de 'zwarte rivier van Haat' in de onderwereld; de zwarte riviertjes (kronkellijntjes) die aan de costa tot punten zijn ingeperkt.
multistrigaria: multus is veel en striga is een groef, een rimpel, een lijn; naar de vele dwarslijntjes op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-17 mm. Door de fijne tekening en het enigszins glanzende voorkomen zijn verse vlinders goed te onderscheiden van andere soorten die in het vroege voorjaar vliegen. Opvallend zijn de duidelijke aders op de voorvleugel. De voorvleugel loopt vooral bij het mannetje enigszins spits toe; bij het iets kleinere vrouwtje zijn de vleugels smaller. De grondkleur is gewoonlijk vaalwit, soms met een geelachtige tint.

Gelijkende soorten rups

Walstrospanner (Costaconvexa polygrammata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden, duinen, (kalk)graslanden, bosranden en brede bospaden.

Planten

Diverse soorten walstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie