oostelijke spanner Chariaspilates formosaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Chariaspilates formosaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Er is slechts één waarneming uit 1878 in Limburg bekend.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19mm. De voorvleugel heeft een grijsachtig okergele grondkleur met een roestbruine spikkeling en donkere franje. Over de vleugel loopt een schuine witte veeg van de vleugelpunt naar de binnenrand. Deze veeg is aan de buitenzijde afgezet met een dunne donkerbruine en een brede roestbruine lijn. De achterrand van de voorvleugel is soms ook wit. De achtervleugel is witachtig met een donker zoomveld, van elkaar afgegrensd door een donkerbruine lijn. Zowel op de voor- als de achtervleugel bevindt zich een donkere middenstip.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups violetgrijs, op de eerste ringen een fijne, zwarte ruglijn en een dergelijke zijlijn.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juni-juli in één generatie.

Waardplanten

In het buitenland: onder andere dotterbloem en wederik.

Zeldzaamheid

Er is slechts één waarneming uit 1878 in Limburg bekend.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

Verbreid over Midden-Europa, het Oeralgebergte, Noord-Azië, China en Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Schmalflügelige Schilfeule
Franse naam
la Phalène du populage
Toelichting Nederlandse naam

oostelijke spanner

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chariaspilates: zie wat betreft Charaspilates bij A. gilvaria.

Auteursnaam en jaartal
(Eversmann, 1837)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

papegaaitje
Chloroclysta siterata

bruine bergspanner
Euphyia frustata

hoekbanddennenspanner
Pennithera firmata

zwartbandspanner
Xanthorhoe fluctuata

gele agaatspanner
Gandaritis pyraliata

alle soorten uit deze familie