korstmosspanner Cleorodes lichenaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland; wordt ook elders af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op licht; verder worden ze zelden gezien.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon tussen korstmossen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Brussels Lace

Duitse naam

Grüner Flechten-Rindenspanner

Franse naam

la Boarmie des lichens

Synoniemen

Boarmia lichenaria, Cleora lichenaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Waardplanten van deze soort zijn (kosrt-)mossen op bomen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cleorodes: cleora verwijst naar het genus Cleora en eidos, od- is gelijkenis; ligt heel dicht bij Cleora.
lichenaria: lichen is korstmos, de waardplant van deze vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Kleiner dan de andere spikkelspanners. Heeft een variabele hoeveelheid groene en zwarte vlekjes op een gebroken witte ondergrond; de indruk die deze soort qua kleur maakt is afhankelijk van de hoeveelheid van deze vlekjes en loopt uiteen van gebroken wit tot groen of bijna zwart. Onderscheidt zich door de fijne, getande en onregelmatig slingerende buitenste dwarslijn op de voor- en de achtervleugel.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam groen of grijsachtig groen, soms geelachtig, zwart gevlekt, met kleine dubbele wratjes op de rug; kop bleek roodachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de berkenspikkelspanner (Aethalura punctulata) en de witvlekspikkelspanner (Parectropis similaria).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral dichte volgroeide sleedoorn- en meidoornstruwelen, bossen en houtsingels.

Planten

Diverse mossen op bomen.

Waardplant

Bladmos
Bryophyta

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie