korstmosspanner Cleorodes lichenaria

De korstmosspanner is een zeer zeldzame soort, die alleen nog voorkomt in de kuststreek.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Cleorodes lichenaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland; wordt ook elders af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Kleiner dan de andere spikkelspanners. Heeft een variabele hoeveelheid groene en zwarte vlekjes op een gebroken witte ondergrond; de indruk die deze soort qua kleur maakt is afhankelijk van de hoeveelheid van deze vlekjes en loopt uiteen van gebroken wit tot groen of bijna zwart. Onderscheidt zich door de fijne, getande en onregelmatig slingerende buitenste dwarslijn op de voor- en de achtervleugel.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam groen of grijsachtig groen, soms geelachtig, zwart gevlekt, met kleine dubbele wratjes op de rug; kop bleek roodachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de berkenspikkelspanner (Aethalura punctulata) en de witvlekspikkelspanner (Parectropis similaria).

berkenspikkelspanner
Aethalura punctulata
GEOMETRIDAE: Ennominae

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op licht; verder worden ze zelden gezien.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon tussen korstmossen.

Waardplanten

Diverse mossen op bomen.

Habitat

Vooral dichte volgroeide sleedoorn- en meidoornstruwelen, bossen en houtsingels.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland; wordt ook elders af en toe waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. In Vlaanderen beperkt tot één vindplaats aan de Westkust. In Wallonië gekend uit Luxemburg, maar recente waarnemingen ontbreken.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa tot Rusland; in het zuiden het Middellandse Zeegebied, de Balkan, de Zwarte Zee en de Kaukasus; in het noorden tot Zuid-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Brussels Lace
Duitse naam
Grüner Flechten-Rindenspanner
Franse naam
la Boarmie des lichens
Synoniemen
Boarmia lichenaria, Cleora lichenaria
Toelichting Nederlandse naam

Waardplanten van deze soort zijn (kosrt-)mossen op bomen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cleorodes: cleora verwijst naar het genus Cleora en eidos, od- is gelijkenis; ligt heel dicht bij Cleora.
lichenaria: lichen is korstmos, de waardplant van deze vlinder.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

zomerbremspanner
Chesias rufata

blauwrandspanner
Plemyria rubiginata

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata

schildstipspanner
Idaea biselata

eikendwergspanner
Eupithecia dodoneata

Struikheidedwergspanner
Eupithecia goossensiata

alle soorten uit deze familie