witte schaduwspanner Lomographa temerata

Een vrij gewone soort met een bruinzwart vlekkenpatroon op een witte ondergrond is de witte schaduwspanner.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Lomographa temerata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 13-15 mm. Een witte spanner met langs de achterrand een in vorm en intensiteit variërend bruinzwart vlekkenpatroon (bij het vrouwtje meestal iets zwakker dan bij het mannetje). Het donkere vlekkenpatroon wordt door tenminste één witte golflijn doorsneden. Op de voorvleugel bevindt zich bovendien een donkere middenvlek en langs de binnenrand is een donkere aanzet van een dwarslijn zichtbaar.

Uiterlijk Carter: Tot 26 mm; lichaam blauwachtig groen aan de bovenzijde en witachtig groen aan de onderzijde, op de rug gewoonlijk een rij bruingeringde, roodachtige vlekken, maar deze kunnen ook vervangen zijn door een gebroken, roodachtig bruine lengtestreep met aan weerszijden witte stippen; kop groen met twee roodachtig bruine vlekken.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn.

Habitat

Habitat: Bossen, struwelen, parken en tuinen, ook in stedelijke omgeving.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; sporadisch een partiële tweede generatie in september. De vlinders kunnen overdag in rust worden aangetroffen of worden opgejaagd, maar worden meestal vliegend waargenomen in de schemering. Ze komen op licht.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Dezelfde verspreiding als bimaculata. Naar het oosten ook nog in Sachalin en op de Koerilen, in het zuiden van de Kaukasus tot in Kazachstan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Clouded Silver
Duitse naam
Schattenbinden-Weissspanner
Franse naam
la Phalène satinée
Synoniemen
Bapta temerata, Acidalia temeraria, Acidalia sylvestrata, Acidalia punctata
Toelichting Nederlandse naam

Het uiterlijk van deze vlinder is wit met wat donkere schaduwvlekken.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lomographa: loma = een grens, een rand en graphe = een tekening, naar het uiterlijk van de voorvleugelranden.
temerata: temero = vervuilen, vuil maken, naar de bestuiving van het subterminale gedeelte die de reine witte grondkleur bezoedelt.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

roodbruine walstrospanner
Catarhoe rubidata

witroze stipspanner
Scopula emutaria

meidoornspanner
Theria primaria

zomervlinder
Geometra papilionaria

vlekstipspanner
Idaea dimidiata

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

alle soorten uit deze familie