witte schaduwspanner Lomographa temerata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juli in één generatie; sporadisch een partiële tweede generatie in september. De vlinders kunnen overdag in rust worden aangetroffen of worden opgejaagd, maar worden meestal vliegend waargenomen in de schemering. Ze komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Clouded Silver

Duitse naam

Schattenbinden-Weissspanner

Franse naam

la Phalène satinée

Synoniemen

Bapta temerata, Acidalia temeraria, Acidalia sylvestrata, Acidalia punctata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het uiterlijk van deze vlinder is wit met wat donkere schaduwvlekken.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lomographa: loma is een grens, een rand en graphe is een tekening, naar het uiterlijk van de voorvleugelranden.
temerata: temero is vervuilen, vuil maken, naar de bestuiving van het subterminale gedeelte die de reine witte grondkleur bezoedelt.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Een witte spanner met langs de achterrand een in vorm en intensiteit variërend bruinzwart vlekkenpatroon (bij het vrouwtje meestal iets zwakker dan bij het mannetje). Het donkere vlekkenpatroon wordt door tenminste één witte golflijn doorsneden. Op de voorvleugel bevindt zich bovendien een donkere middenvlek en langs de binnenrand is een donkere aanzet van een dwarslijn zichtbaar.

Kenmerken rups

Tot 26 mm; lichaam blauwachtig groen aan de bovenzijde en witachtig groen aan de onderzijde, op de rug gewoonlijk een rij bruingeringde, roodachtige vlekken, maar deze kunnen ook vervangen zijn door een gebroken, roodachtig bruine lengtestreep met aan weerszijden witte stippen; kop groen met twee roodachtig bruine vlekken.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen, struwelen, parken en tuinen, ook in stedelijke omgeving.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn. Ook appel, pruim en populier.

Waardplant

Meidoorn
Crataegus

Appel
Malus

Populier
Populus

Sleedoorn
Prunus

Peer
Pyrus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

dennenbandspanner
Pungeleria capreolaria

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

streepstipspanner
Idaea humiliata

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

berberisspanner
Pareulype berberata

roestige stipspanner
Idaea inquinata

Alle soorten uit deze familie