populierentandvlinder Gluphisia crenata

Het verspreidingsgebied van de populierentandvlinder breidt zich naar het noorden en westen uit.
Familie
tandvlinders (NOTODONTIDAE)
Onderfamilie
Pygaerinae / Gluphisia crenata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid
Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: kwetsbaar.
Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 14-15 mm. Vertoont enige gelijkenis met de Drymonia-soorten, maar is duidelijk kleiner. De voorvleugel is grijs met roodachtig bruin. Kenmerkend is de vage lichte kommavlek in de grijsachtig bruine middenband. De kleur en de tekening zijn nogal variabel; er komen lichte vlinders voor maar ook donkere exemplaren met een nauwelijks herkenbare middenband.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Levenscyclus
Rups: juli-augustus. De soort overwintert als pop in een cocon die meestal tussen twee bladeren van de waardplant wordt gesponnen.
Waardplanten
(Ratel)populier.
Habitat

Habitat: Vooral bossen en populierenaanplanten.

Vliegtijd en gedrag
Begin mei-eind augustus in één generatie. De vlinders komen meestal laat in de avond op licht.
België
Vrij algemeen, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen. Minder algemeen ten zuiden van Samber en Maas.
Mondiaal
Van het Iberisch schiereiland via Midden-Europa, uit Engeland slechts een paar waarnemingen, naar het oosten via de gematigde zone tot Oost-Azië (China, Japan). Naar het zuiden via Noord-Italië en Noord-Balkan tot aan de Zwarte Zee. Naar het noorden tot Zuid-Scandinavië.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Engelse naam
Dusky Marbled Brown
Duitse naam
Pappelauen-Zahnspinner
Franse naam
la Crénelée
Synoniemen
Gluphisia rurea, Gluphisia vertunea
Toelichting Nederlandse naam
Populier en ratelpopulier zijn de enige waardplanten van de populierentandvlinder.
Tandvlinders hebben aan de voorvleugel een uitstulping die in rust als een tand boven de vlinder uitsteekt. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
Gluphisia: gluphis = een kerf in een pijl, een Griekse benadering van deze soort. Men zou Glyphisia verwachten.
crenata: crena = een kerf, een inkeping, naar de gekartelde franje.
Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1785)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

wilgenhermelijnvlinder
Furcula bifida

roestbruine wapendrager
Clostera anastomosis

draak
Harpyia milhauseri

kleine hermelijnvlinder
Furcula furcula

esdoorntandvlinder
Ptilodon cucullina

berkenhermelijnvlinder
Furcula bicuspis

alle soorten uit deze familie