kameeltje Notodonta ziczac

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind september in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rupsen worden vaak gevonden op jonge bomen op open plekken. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pebble Prominent

Duitse naam

Zickzack-Zahnspinner

Franse naam

le Bois veiné

Oud Nederlandse naam

kameelrupsvlinder, kameeltjesvlinder

Synoniemen

Eligmodonta ziczac, Notodonta zigzac

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kameeltje is reeds een lang bestaande naam en wordt al gebruikt door Ter Haar in 'Onze vlinders'. Bij Ter Haar was dat nog kameeltjesvlinder.
De bizarre rupsvorm van deze soort opent de mogelijkheid om te verwijzen naar vele andere diersoorten zoals in dit geval naar een 'kameel'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Notodonta: notos is de achterkant en odous, odostos is een tand; naar de dorsale schubbenpluimen op de voorvleugels die naar voren komen als de vleugels in rust zijn. Het is waarschijnlijk dat Ochsenheimer ook de bulten op de rupsrug van een aantal soorten in gedachten had.
ziczac: ziczac is een latinisering van het duitse zickzack is zigzag, naar het zigzag-profiel van de rups met bulten; de duidelijkheid daarvan hangt van de houding van de rups af.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-24 mm. De voorvleugel is grotendeels bruinachtig geel met in het middenveld langs de voorrand een witachtig vlak, die aan de buitenzijde begrensd wordt door een opvallende zwartbruine haakvormige vlek. Deze tekening vormt een belangrijk onderscheidend kenmerk, hoewel de kleur en de intensiteit enigszins variëren.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lichaam bleek grijsachtig groen, soms met een purperachtig roze zweem; de achterste segmenten soms geelachtig of helder oranje bruin; segmenten vijf en zes met opvallende bulten op de rugzijde en segment elf met een kleinere bult; over de rugzijde van de eerste drie segmenten een brede donkergroene middenband; kop witachtig met zwartachtig groene stippen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de wilgentandvlinder (N. tritophus).

Gelijkende soorten rups

Geelbruine tandvlinder (Notodonta torva) en wilgentandvlinder (Notodonta tritophus).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen en struwelen; ook parken en tuinen.

Planten

Wilg en (ratel)populier.

Waardplant

Populier
Populus

Wilg
Salix

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Alle soorten uit deze familie