akelei-uil Lamprotes c-aureum

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Plusiinae / Lamprotes c-aureum
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die de laatste jaren alleen nog wordt waargenomen in de Biesbosch. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-18 mm. Deze uil heeft een donkerbruine voorvleugel met een paarsachtige gloed. Het zoomveld is opvallend goudkleurig en aan de binnenzijde van de buitenste dwarslijn ligt langs de binnenrand een goudkleurige vlek. De niervlek is zichtbaar als een opvallende goudkleurige C. De achtervleugel is grijsachtig wit zonder tekening met een iets verdonkerd middenveld.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin september in één generatie. De vlinders komen op licht en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: najaar-juni. De soort overwintert als rups.

Waardplanten

Poelruit.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die de laatste jaren alleen nog wordt waargenomen in de Biesbosch. RL: bedreigd.

België

Verdwenen in België. Kwam vroeger voor in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Namen en Luxemburg.

Mondiaal

In Europa een lokale soort, vooral in landen van het centrum en het oosten. Naar het noorden België, Nederland, Denemarken, Zuid-Zweden, Zuid-Finland, Leningrad tot de Oeral. Naar het zuiden tot de zuidrand van de Alpen, Dalmatië, Noord-Bosnië en Roemenië; ook in de Kaukasus, Armenië en West-Siberië. L. mikadina (Butler, 1878) vliegt in Centraal- en Oost-Azië en is volgens Suggi (1982) geen vorm van c-aureum maar een aparte soort.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Wiesenrauten-Goldeule
Synoniemen
Phytometra c-aureum, Chrysoptera c-aureum, Plusia c-aureum, Plusia concha
Toelichting Nederlandse naam

akelei-uil
Naast ruit is ook akelei een belangrijke waardplant voor deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Knoch, 1781)

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

geelbruine rietboorder
Archanara dissoluta

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea

marmeruil
Polia nebulosa

bochtige smele-uil
Photedes minima

kadeni-stofuil
Caradrina kadenii

zwartvlekwinteruil
Conistra rubiginosa

alle soorten uit deze familie