beukentandvlinder Drymonia obliterata

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit Zuid-Limburg; werd voor het laatst waargenomen in 2015 in Vaals.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-begin september in één of twee generaties. De vlinders komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De verpopping vindt plaats in een met fijn wit spinsel beklede holte in de grond. De soort overwintert als pop, soms tweemaal.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Schwarzeck-Zahnspinner

Synoniemen

Drymonia melagona, Ochrostigma melagona, Drynobia melagona

Meer

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1785)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂ 16-18 mm, ♀ 17-19 mm. De grondkleur van de voorvleugel is grijsachtig bruin. De centrale dwarslijnen vallen voornamelijk op door hundubbele of enkelvoudige zwartachtige afzetting. De binnenste dwarslijn heeft, vooral nabij de binnenrand, een opvallend zigzaggend verloop; de buitenste is geschulpt. Kenmerkend is de naar de vleugelpunt uitlopende donkere driehoekige vlek aan de buitenzijde van de buitenste dwarslijn. De voor deze familie kenmerkende tand aan de binnenkant van de voorvleugel is klein en valt nauwelijks op. Het borststuk is donker en de antennen van het mannetje zijn sterker gekamd dan die van het vrouwtje.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de zuidelijke tandvlinder (D. velitaris) omgrenst een regelmatig verlopende, dubbele dwarslijn een opvallend zandgeel wortelveld.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Planten

Vooral beuk maar ook eik en berk.

Waardplant

Berk
Betula

Beuk
Fagus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Alle soorten uit deze familie