roestbruine wapendrager Clostera anastomosis

De roestbruine wapendrager komt in Nederland niet voor en slechts plaatselijk in België.
Familie
tandvlinders (NOTODONTIDAE)
Onderfamilie
Pygaerinae / Clostera anastomosis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een zwerver die na 1953 niet meer is waargenomen.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Deze tandvlinder is overwegend roestbruin van kleur en heeft een duidelijk minder uitgesproken tekening op de voorvleugel dan de andere Clostera-soorten. De dwarslijnen zijn nauwelijks lichter dan de grondkleur van de vleugel. Vanaf de binnenrand strekt zich een donkere, min of meer driehoekige vlek uit in de richting van het midden van de voorvleugel.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups grijs, van boven zwart met gele lijnen aan weerszijden van de rug en rode behaarde wratjes; op ring 4 staat een grote, zwarte spits.
Ebert: De afgebeelde rups ziet er bont (zwart, geelrood, wit)uit en voldoet niet aan de omschrijving van ter Haar. De geelrode kleur en de witte, zwartomzoomde punten vallen op. Flink ontwikkelde uitstulpingen op 4 en het voorlaatste segment. De rups zou zich, in tegenstelling tot verwandten, niet in spinnen.

Gelijkende soorten vlinder

De donkere wapendrager (Clostera pigra) is kleiner en heeft een meer uitgesproken tekening op de voorvleugel.

donkere wapendrager
Clostera pigra
NOTODONTIDAE: Pygaerinae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: half mei-eind augustus in twee generaties.

Waardplanten

(Ratel)populier en soms wilg; mogelijk ook meidoorn.

Zeldzaamheid

Een zwerver die na 1953 niet meer is waargenomen.

België

Wellicht verdwenen. Vroeger bekend uit Henegouwen en Luxemburg maar geen recente waarnemingen uit België.

Europa

Verbreid over Noord- en Midden-Europa.

Mondiaal

Van het noorden van het Iberisch schiereiland via Midden Europa en de gematigde zone tot Oost-Azië (China, Japan). Naar het zuiden tot het noordelijke Middellandse Zeegebied, inclusief Italië en de noordelijke Balkanlanden tot de Zwarte Zee. Naar het noorden tot Zuid-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Rostbrauner Rauhfussspinner
Franse naam
la Hausse-queue grise
Synoniemen
Pygaera anastomosis
Toelichting Nederlandse naam

roestbruine wapendrager
Voor een toelichting op 'wapendrager' zie bij Phalera bucephala.
Clostera anastomosis is uiterst zeldzaam in ons land maar als in de Duitse naam 'Rostbrauner' is verwerkt zal het wel verantwoord zijn om dat ook in de Nederlandse naam op te nemen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Clostera: kloster is een spoel, naar de vorm van het abdomen die slank is en taps toeloopt in de anale segmenten.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

beukentandvlinder
Drymonia obliterata

berkenhermelijnvlinder
Furcula bicuspis

kleine wapendrager
Clostera anachoreta

dromedaris
Notodonta dromedarius

snuitvlinder
Pterostoma palpina

wilgentandvlinder
Notodonta tritophus

alle soorten uit deze familie