dromedaris Notodonta dromedarius

Op de voorvleugels van de dromedaris lopen meestal roestbruine lijnen; soms zijn deze afwezig.
Familie
tandvlinders (NOTODONTIDAE)
Onderfamilie
Notodontinae / Notodonta dromedarius
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-24 mm. De donkere grijsbruine, enigszins lichtgrijs bestoven voorvleugel heeft kenmerkende roodbruine of roestbruine vegen bij de vleugelwortel en bij de achterrand; vlak bij de achterrand bevindt zich een gebroken roodbruine dwarsband, waarin vaak wat geel te zien is. De vage middenstip heeft meestal een roodbruine kern. Kenmerkend is de lichte geelachtige vlek aan de voorrand van de vleugelwortel. De kleur kan variëren; er komen veelvuldig donkere exemplaren voor met weinig roodbruin.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam varieert in kleur van geelachtig groen tot grijsachtig groen of roodachtig bruin; de segmenten vier tot zeven en elf met puntige bulten op de rugzijde; over de rug een gebroken, purperachtig bruine lengteband, die naar de kop breder wordt en naar de staart verbleekt; onder de spiracula een rij purperachtig bruine vlekjes; kop lichtgroen of bruin met zwartachtig bruine vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de geelbruine tandvlinder (N. torva) en de wilgentandvlinder (N. tritophus).

wilgentandvlinder
Notodonta tritophus
NOTODONTIDAE: Notodontinae

geelbruine tandvlinder
Notodonta torva
NOTODONTIDAE: Notodontinae

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind augustus in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-oktober. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.

Waardplanten

Berk, els, hazelaar en eik.

Habitat

Loofbossen, heiden, struwelen, rivieroevers en soms tuinen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Belgiƫ

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van het Iberisch schiereiland via bijna heel Europa (met uitzondering van de eilanden in de Middellandse Zee) tot Siberië. Naar het zuiden via Italië en de Balkan en via Turkije tot de Kapische Zee. Naar het noorden in Scandinavië tot zelfs boven de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Iron Prominent
Duitse naam
Dromedar-Zahnspinner
Franse naam
la Chameau
Oud Nederlandse naam
kameeltje
Toelichting Nederlandse naam

Dromedaris is een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke soortnaam. Ziie 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Notodonta: notos is de achterkant en odous, odostos is een tand; naar de dorsale schubbenpluimen op de voorvleugels die naar voren komen als de vleugels in rust zijn. Het is waarschijnlijk dat Ochsenheimer ook de bulten op de rupsrug van een aantal soorten in gedachten had.
dromedarius: dromedarius is een kameel, vanwege de schubbenpluimpjes op de voorvleugels die als bultjes naar voren komen als de vleugels in rust zijn.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

kameeltje
Notodonta ziczac

pluimspinner
Ptilophora plumigera

kleine hermelijnvlinder
Furcula furcula

snuitvlinder
Pterostoma palpina

geelbruine tandvlinder
Notodonta torva

donkere wapendrager
Clostera pigra

alle soorten uit deze familie