dromedaris Notodonta dromedarius

Familie

tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-eind augustus in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-oktober. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Iron Prominent

Duitse naam

Dromedar-Zahnspinner

Franse naam

la Chameau

Oud Nederlandse naam

kameeltje

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Dromedaris is een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke soortnaam. Ziie 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Notodonta: notos is de achterkant en odous, odostos is een tand; naar de dorsale schubbenpluimen op de voorvleugels die naar voren komen als de vleugels in rust zijn. Het is waarschijnlijk dat Ochsenheimer ook de bulten op de rupsrug van een aantal soorten in gedachten had.
dromedarius: dromedarius is een kameel, vanwege de schubbenpluimpjes op de voorvleugels die als bultjes naar voren komen als de vleugels in rust zijn.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-24 mm. De donkere grijsbruine, enigszins lichtgrijs bestoven voorvleugel heeft kenmerkende roodbruine of roestbruine vegen bij de vleugelwortel en bij de achterrand; vlak bij de achterrand bevindt zich een gebroken roodbruine dwarsband, waarin vaak wat geel te zien is. De vage middenstip heeft meestal een roodbruine kern. Kenmerkend is de lichte geelachtige vlek aan de voorrand van de vleugelwortel. De kleur kan variëren; er komen veelvuldig donkere exemplaren voor met weinig roodbruin.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam varieert in kleur van geelachtig groen tot grijsachtig groen of roodachtig bruin; de segmenten vier tot zeven en elf met puntige bulten op de rugzijde; over de rug een gebroken, purperachtig bruine lengteband, die naar de kop breder wordt en naar de staart verbleekt; onder de spiracula een rij purperachtig bruine vlekjes; kop lichtgroen of bruin met zwartachtig bruine vlekjes.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de geelbruine tandvlinder (N. torva) en de wilgentandvlinder (N. tritophus).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Loofbossen, heiden, struwelen, rivieroevers en soms tuinen.

Planten

Berk, els, hazelaar en eik.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Hazelaar
Corylus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie tandvlinders (NOTODONTIDAE)

Alle soorten uit deze familie