blauwbandspanner Cosmorhoe ocellata

Een gewone soort, die van mei tot september vliegt in twee of drie generaties, is de blauwbandspanner.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Cosmorhoe ocellata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; ook daarbuiten wordt deze soort soms waargenomen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15mm. Een karakteristiek getekende, weinig variabele spanner. Verse exemplaren hebben een glad zijdeachtig voorkomen. De grondkleur is roomwit en over de vleugels loopt een brede donkere blauwgrijze middenband met zwarte vlekken die afgezet is met roodbruine randen.

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin september in twee, mogelijk drie generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Ze kunnen overdag worden opgejaagd.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september. De soort overwintert als volgroeide rups in een cocon en verpopt zich in het voorjaar.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Habitat

Struwelen, bossen, (kalk)graslanden, heiden, duinen, ruig grasland en tuinen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; ook daarbuiten wordt deze soort soms waargenomen. RL: kwetsbaar.

België

In Vlaanderen zeldzaam; komt versnipperd voor in alle provincies. In Wallonië wijdverbreid en vrij algemeen; lokaal talrijk.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts tot de gebergten van Midden-Azië; in het noorden tot Noord-Scandinavië, in het zuiden tot het westelijke Middellandse Zeegebied, Italië, de Balkanlanden en Klein-Azië tot Kirgisië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Purple Bar
Duitse naam
Schwarzaugen-Bindenspanner
Franse naam
le Lynx , la Phalène ocellée
Oud Nederlandse naam
purperbandspanner, walstrometer
Synoniemen
Larentia ocellata, Lampropteryx ocellata, Lyncometra ocellata, Cidaria ocellata, Melanthia ocellata, Melanippe ocellata
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De donkere band van deze spanner is vaak voorzien van een blauwe waas.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cosmorhoe: kosmos is in orde, versiering en rhoe is stroom, beekje; heeft veel met Xanthorhoe gemeen maar is mooier.
ocellata: ocellatus is met ogen; de twee (soms één) zwarte vlekken in het midden van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis

grote bruine spanner
Gnophos furvata

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

tijmstipspanner
Scopula decorata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

alle soorten uit deze familie