bonte walstrospanner Catarhoe cuculata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een zwerver waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn, de laatsten in 2011 (Gelderland), 2012 (Drenthe) en tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in 2017 (Zuid-Limburg). RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Royal Mantle

Duitse naam

Braunbinden-Blattspanner

Franse naam

la Cidarie sinuée

Synoniemen

Cidaria cuculata, Cidaria sinuata, Larentia cuculata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spannersoort en kleur plus tekening geven deze spanner een bont aanzien.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catarhoe: kata is een voorvoegsel vaak, zoals hier, zonder duidelijke betekenis.Rhoe is een stoom, een beek. Het is een genus dat gerelateerd is met Xanthorhoe.
cuculata: cuculata is een foute schrijfwijze van cucullata, een monnikskap of hoed. Dit slaat op de vorm van de donkere torax en vleugelbasis als de vleugel in rust is.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De grondkleur is witachtig en bij de vleugelwortel van de voorvleugel ligt een brede zone die geheel zwart en bruin van kleur is. Dwars over de voorvleugel loopt een middenband die vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel donker gekleurd is; de rest van de band is witachtig en wordt aan de buitenzijde begrensd door een fijne, diep geschulpte lijn. Tussen het donkere gedeelte van de middenband en de achterrand van de vleugel bevinden zich twee roodachtig bruine vlekken, die richting de achterrand overgaan in een roodbruin gegolfd lijntje.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

(Kalk)graslanden, steengroeven, houtwallen, brede bospaden en grazige ruigten.

Planten

Diverse soorten walstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

grote vierbandspanner
Xanthorhoe quadrifasiata

bonte bandspanner
Epirrhoe tristata

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

kleine groenbandspanner
Colostygia pectinataria

rouwrandspanner
Lycia zonaria

walstrospanner
Costaconvexa polygrammata

Alle soorten uit deze familie