bonte walstrospanner Catarhoe cuculata

De habitat van de bonte walstrospanner omvat graslanden, steengroeven, houtwallen, bospaden en grazige ruigten.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Catarhoe cuculata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een zwerver waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn, de laatsten in 2011 (Gelderland), 2012 (Drenthe) en tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in 2017 (Zuid-Limburg). RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De grondkleur is witachtig en bij de vleugelwortel van de voorvleugel ligt een brede zone die geheel zwart en bruin van kleur is. Dwars over de voorvleugel loopt een middenband die vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel donker gekleurd is; de rest van de band is witachtig en wordt aan de buitenzijde begrensd door een fijne, diep geschulpte lijn. Tussen het donkere gedeelte van de middenband en de achterrand van de vleugel bevinden zich twee roodachtig bruine vlekken, die richting de achterrand overgaan in een roodbruin gegolfd lijntje.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Habitat

(Kalk)graslanden, steengroeven, houtwallen, brede bospaden en grazige ruigten.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een zwerver waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn, de laatsten in 2011 (Gelderland), 2012 (Drenthe) en tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in 2017 (Zuid-Limburg). RL: gevoelig.

België

Een zeldzame soort die lokaal voorkomt in Antwerpen, Brabant en de zuidelijke provincies; breidt zijn verspreidingsgebied sinds 1980 naar het noorden uit.

Mondiaal

Verspreiding binnen Europa als C. rubidata, in het oosten tot het Amoergebied, in het zuiden Italië, de Balkan en westelijk Centraal-Azië (ssp. undulosa Warnecke, 1934).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Royal Mantle
Duitse naam
Braunbinden-Blattspanner
Franse naam
la Cidarie sinuée
Synoniemen
Cidaria cuculata, Cidaria sinuata, Larentia cuculata
Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spannersoort en kleur plus tekening geven deze spanner een bont aanzien.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catarhoe: kata is een voorvoegsel vaak, zoals hier, zonder duidelijke betekenis.Rhoe is een stoom, een beek. Het is een genus dat gerelateerd is met Xanthorhoe.
cuculata: cuculata is een foute schrijfwijze van cucullata, een monnikskap of hoed. Dit slaat op de vorm van de donkere torax en vleugelbasis als de vleugel in rust is.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ligusterstipspanner
Scopula imitaria

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

perentak
Phigalia pilosaria

geveerde spikkelspanner
Peribatodes secundaria

elzenspannertje
Hydrelia sylvata

gegolfde spanner
Hydria undulata

alle soorten uit deze familie