boszandoog Lopinga achine

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming bekend is uit 1866.

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Benaming

Engelse naam

Woodland Brown

Duitse naam

Gelbringfalter

Franse naam

La Bacchante

Oud Nederlandse naam

boskoevinkje

Synoniemen

Pararge achine

Meer

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 25 mm. De grondkleur van de vleugels is grijsachtig bruin. Zowel op de boven- als op de onderkant van de voor- en de achtervleugel staat een rij grote geelgerande zwarte oogvlekken. Op de onderkant van de vleugels zijn de oogvlekken witgekernd; op de achtervleugel liggen ze in een witte band.

Kenmerken rups

Rupsen zijn groen met een geelachtig bruine kop. Ze hebben 3 donkere rugtinten en een bleke dubbele streep op de zijkant.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Enigszins open, vochtige bossen met een weelderige grazige ondergroei.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen.

Waardplant

Kortsteel
Brachypodium

Zegge
Carex

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

oranje zandoogje
Pyronia tithonus

distelvlinder
Vanessa cardui

grote ijsvogelvlinder
Limenitis populi

grote boswachter
Hipparchia fagi

tweekleurig hooibeestje
Coenonympha arcania

Alle soorten uit deze familie