voorjaarserebia Erebia medusa

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Satyrinae / Erebia medusa
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast die vier keer in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-23 mm. De vleugels zijn donkerbruin en hebben langs de achterrand een oranje band met daarin enkele zwarte oogvlekken; de meeste oogvlekken zijn witgekernd. De bovenkant van de vleugels is vrijwel gelijk aan de onderkant. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich geen banden. De franje is niet geblokt.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de zomererebia en de boserebia.

boserebia
Erebia ligea
NYMPHALIDAE: Satyrinae

zomererebia
Erebia aethiops
NYMPHALIDAE: Satyrinae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Waardplanten zijn diverse grassen, zoals rood zwenkgras, bergdravik en schapengras.

Habitat

Vooral schrale droge (kalk)graslanden.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die vier keer in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Mobiliteit

In de literatuur staat de voorjaarserebia te boek als honkvast.

Europa

De voorjaarserebia komt voor in een beperkt deel van Midden-Europa. De dichtstbijzijnde populaties leven in de Eifel en de Belgische Ardennen, waar de soort niet zeldzaam is, maar wel achteruit gaat.

Mondiaal

Van Midden-Europa (Centraal-Frankrijk) naar het oosten via de gematigde zone tot Oost-Azië. Naar het noorden tot de Oostzeekust en naar het zuiden tot de noordelijke Balkan en (geïsoleerd) in Noord-Italië. Niet in West-Europa, op de Britse eilanden en het verdere Middellandse Zeegebied; ook niet in Scandinavië. (In het noorden wordt E. medusa vervangen door E. polaris).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Woodland Ringlet
Duitse naam
Rundaugen-Mohrenfalter
Franse naam
Le Franconien, Moiré brun, Moiré franconien
Toelichting wetenschappelijke naam

Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

oranje zandoogje
Pyronia tithonus

bosparelmoervlinder
Melitaea athalia

veldparelmoervlinder
Melitaea cinxia

koevinkje
Aphantopus hyperantus

argusvlinder
Lasiommata megera

monarchvlinder
Danaus plexippus

alle soorten uit deze familie