bruine heispanner Selidosema brunnearia

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt vooral voor in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; in de duinen en op de zandgronden in het binnenland schaars en verspreid. In de rest van het land komt deze soort niet voor. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juli-eind augustus in één generatie. De vlinders worden gemakkelijk uit de hei of van kale open plekjes opgejaagd, ook bij bewolkt weer. Ze vliegen vanaf de schemering en komen meestal in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich in een cocon op of in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Bordered Grey

Duitse naam

Purpurgrauer Heide-Tagspanner

Oud Nederlandse naam

grijze heispanner

Synoniemen

Selidosema ericetaria, Selidosema plumaria, Fidonia plumaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Dit is een spannersoort van heidegebieden en de kleur van de vlinder is overwegend bruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Selidosema: delis, selidos is het gangpad tussen twee banken, de banken zelf, een rij stoelen in een theater, een bladzijde vol lijnen en sema is een kenteken, dit geeft een gevoel van een brede rij of een brede band; hier betrekking hebbend op de brede donkere band langs de achterranden. Een andere niet Nederlandse soort die Hübner ook in dit genus onderbracht is S. taeniolaria, taeniola is een smalle band.
brunnearia: brunus is bruin, naar de grondkleur van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(de Villers, 1789)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-22 mm. Een bruingrijze spanner met langs alle vleugels een donkerbruine zoom. Verse vlinders hebben een purperachtige tint. Op de voorvleugel bevinden zich aan de voorrand drie zeer donkerbruine vlekken, waarvan de middelste overgaat in een smalle donkerbruine dwarslijn die steeds vager wordt. Het mannetje heeft geveerde antennen. Het vrouwtje is kleiner en bruiner.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Duinen, heiden en (kalk)graslanden.

Planten

Struikhei, brem, zuring, bosbes en rolklaver.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Rolklaver
Lotus

Zuring
Rumex

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

fraaie walstrospanner
Lampropteryx suffumata

nekspindertje
Cyclophora annularia

dennendwergspanner
Eupithecia indigata

geveerde spikkelspanner
Peribatodes secundaria

papegaaitje
Chloroclysta siterata

grote wintervlinder
Erannis defoliaria

Alle soorten uit deze familie