zwartlijnvisstaartje Meganola togatulalis

Familie
visstaartjes (NOLIDAE)
Onderfamilie
Nolinae / Meganola togatulalis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert uit 1963 in Gelderland.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Dit relatief grote visstaartje is te herkennen aan de sterk zigzaggende binnenste dwarslijn en de opvallende gebogen zwarte middelste dwarslijn. De buitenste dwarslijn is opvallend getand.

Gelijkende soorten vlinder

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

donker visstaartje
Meganola strigula
NOLIDAE: Nolinae

licht visstaartje
Nola aerugula
NOLIDAE: Nolinae

vroeg visstaartje
Nola confusalis
NOLIDAE: Nolinae

groot visstaartje
Meganola albula
NOLIDAE: Nolinae

klein visstaartje
Nola cucullatella
NOLIDAE: Nolinae

bremvisstaartje
Nola holsatica
NOLIDAE: Nolinae

Vliegtijd en gedrag

Juni-juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: najaar-juni. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een langwerpige cocon.

Waardplanten

Eik, soms ook sleedoorn.

Habitat

Bosranden en open plekken in het bos; vooral in droge warme bossen met veel eik.

Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert uit 1963 in Gelderland.

België

Een zeer zeldzame soort die plaatselijk voorkomt in Luik; ook gemeld uit West-Vlaanderen en Limburg, maar daar sinds 1980 niet meer waargenomen.

Mondiaal

Noord-Afrika, Zuid- en Midden-Europa, niet op de Britse eilanden en niet in Scandinavië, naar het oosten tot Klein-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Schwarzliniertes Graueulchen
Franse naam
la Nole togée
Synoniemen
Nola togatulalis, Roeselia togatulalis
Toelichting Nederlandse naam

In de tekening van het zwartlijnvisstaartje zou een zwarte lijn dominant aanwezig zijn. Ook in de Duitse naam komt deze zwarte lijn naar voren. Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Meganola: megas is groot. Heeft veel overeenkomst met het genus Nola, maar de soorten die ertoe behoren zijn gemiddeld iets groter.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1798)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

bremvisstaartje
Nola holsatica

fraaie wilgenuil
Nycteola degenerana

variabele eikenuil
Nycteola revayana

klein visstaartje
Nola cucullatella

groot visstaartje
Meganola albula

vroeg visstaartje
Nola confusalis

alle soorten uit deze familie