donker visstaartje Meganola strigula

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die slechts af en toe verspreid over het land wordt waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op smeer en op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Small Black Arches

Duitse naam

Hellgraues Graueulchen

Franse naam

la Nole des chênes , la Nole striolée

Oud Nederlandse naam

lindebeertje

Synoniemen

Roeselia strigula, Nola strigula, Hercyna strigulalis, Nola strigulalis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het donker visstaartje is de donkerste van de groep. Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Meganola: megas is groot. Heeft veel overeenkomst met het genus Nola, maar de soorten die ertoe behoren zijn gemiddeld iets groter.
strigula: strigula is een klein lijntje, naar de lijntjes op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Dit visstaartje heeft een grijsachtige voorvleugel met enkele tamelijk onregelmatige zwarte dwarslijnen. De buitenste dwarslijn is sterk getand, de binnenste dwarslijn is S-vormig. Er is geen duidelijke middenband. In de buitenste zone liggen kleine maar duidelijke zwarte streepjes, die soms een soort dwarsband vormen. De achtervleugel is bruin en heeft een duidelijke middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Het vroeg visstaartje (Nola confusalis) heeft een lichtere achtervleugel, de binnenste dwarslijn is sterk gebogen in een punt en de buitenste dwarslijn is egaal S-vormig. De vleugels van het vroeg visstaartje zijn ook bij donkere exemplaren altijd bonter en contrastrijker getekend dan bij het donker visstaartje.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral (oude) loofbossen.

Planten

Vooral eik; soms ook beuk of andere loofbomen.

Waardplant

Beuk
Fagus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Alle soorten uit deze familie