drievlekspanner Stegania trimaculata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vooral voor in het zuiden van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni en augustus-september in twee generaties. De vlinders vliegen vooral rond boomkruinen en komen op licht. Overdag rusten ze op boomstammen of in het gras.

Levenscyclus

Uit Nederland zijn weinig rupsenvondsten bekend; in de omringende landen worden de rupsen in juni-juli en in september-oktober waargenomen. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dorset Cream Wave

Duitse naam

Dreifleck-Pappelspanner

Franse naam

la Stéganie du peuplier

Synoniemen

Stegania cognataria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse soortnaam wijst op de drie donkere vlekjes aan de vleugelrand van de voorvleugel. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Stegania: steganos is goed bedekt, mogelijk vanwege de rups die eet vanuit een spinsel.
trimaculata: tri is drie en macula is een vlek, betrekking hebbend op de vleugeltekening.

Auteursnaam en jaartal

(de Villers, 1789)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-13 mm. Een duidelijk herkenbare vuilwitte tot (donker)geelbruine spanner met op de voorvleugel twee fijne, soms heel vage, donkere dwarslijnen, die vlak bij de voorrand een hoek maken en zich allebei verbreden tot een donkere vlek. Dichter naar de vleugelpunt bevindt zich nog een derde donkere vlek. Soms zijn ook enkele kleinere vlekjes aanwezig langs de achterrand. Over de achtervleugel loopt slechts één gekromde buitenste dwarslijn.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral landbouwgebieden met populieren.

Planten

Populier.

Waardplant

Populier
Populus

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

gestippelde oogspanner
Cyclophora punctaria

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata

iepenvenusje
Venusia blomeri

geveerde spikkelspanner
Peribatodes secundaria

zoomvlekspanner
Stegania cararia

Alle soorten uit deze familie