geelbruine bandspanner Plagodis pulveraria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die af en toe gezien wordt in de zuidelijke helft van het land; de meeste waarnemingen worden gedaan in Limburg en Noord-Brabant. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half maart-begin augustus in twee generaties. Vooral de mannetjes komen op licht, de vrouwtjes slechts af en toe.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Barred Umber

Duitse naam

Pulverspanner

Franse naam

la Numérie poudrée

Synoniemen

Anagoga pulveraria, Numeria pulveraria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De grondkleur en de kleur van de band van deze spanner zijn geelbruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Plagodis: plagios is hellend, schuin en eidos is gedaante. Naar de achterrand van P.dolobraria, de enige soort die Hübner behandelde met zo'n schuine achterrandvorm.
pulveraria: pulvis, pulveris is stof, vanwege de grote hoeveelheid roodachtige stippen op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-19 mm. De getande achterrand van de donkere middenband op de zachtbruine donker gespikkelde voorvleugel is het opvallendste kenmerk. Minder in het oog springend is de unieke rood met goud gespikkelde onderzijde. De middenband van sommige exemplaren contrasteert extra sterk met de grondkleur; de vorm varieert enigszins en soms gaat de achterrand zonder scherpe afscheiding over in de rest van de voorvleugel. Bij exemplaren van de tweede generatie is de middenband soms niet donkerder dan het zoom- en wortelveld. Sommige exemplaren hebben een roze of purperachtige tint, andere zijn meer grijsachtig bruin. Bij het vrouwtje is de voorrand van de voorvleugel sterker gebogen dan bij het mannetje.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de rode dennenspanner (Hylaea fasciaria).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral oude loofbossen.

Planten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor wilg. Ook berk, hazelaar en lijsterbes.

Waardplant

Berk
Betula

Hazelaar
Corylus

Wilg
Salix

Lijsterbes
Sorbus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie