geelbruine bandspanner Plagodis pulveraria

De rood met goud gespikkelde onderzijde van de voorvleugel van de geelbruine bandspanner is moeilijk waar te nemen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Plagodis pulveraria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die af en toe gezien wordt in de zuidelijke helft van het land; de meeste waarnemingen worden gedaan in Limburg en Noord-Brabant. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-19 mm. De getande achterrand van de donkere middenband op de zachtbruine donker gespikkelde voorvleugel is het opvallendste kenmerk. Minder in het oog springend is de unieke rood met goud gespikkelde onderzijde. De middenband van sommige exemplaren contrasteert extra sterk met de grondkleur; de vorm varieert enigszins en soms gaat de achterrand zonder scherpe afscheiding over in de rest van de voorvleugel. Bij exemplaren van de tweede generatie is de middenband soms niet donkerder dan het zoom- en wortelveld. Sommige exemplaren hebben een roze of purperachtige tint, andere zijn meer grijsachtig bruin. Bij het vrouwtje is de voorrand van de voorvleugel sterker gebogen dan bij het mannetje.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de rode dennenspanner (Hylaea fasciaria).

rode dennenspanner
Hylaea fasciaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Half maart-begin augustus in twee generaties. Vooral de mannetjes komen op licht, de vrouwtjes slechts af en toe.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor wilg. Ook berk, hazelaar en lijsterbes.

Habitat

Vooral oude loofbossen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die af en toe gezien wordt in de zuidelijke helft van het land; de meeste waarnemingen worden gedaan in Limburg en Noord-Brabant. RL: bedreigd.

België

Vrij zeldzaam, maar toegenomen. Wijdverbreid in de oostelijke helft van Vlaanderen, zeldzaam in Oost- en West-Vlaanderen. Lokaal algemeen. In Wallonië vrij zeldzaam, maar wijdverbreid.

Mondiaal

Van de Britse eilanden via Midden- en Oost-Europa tot Oost-Azië; in het noorden tot de poolcirkel in het zuiden Noord-Italië en de Balkan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Barred Umber
Duitse naam
Pulverspanner
Franse naam
la Numérie poudrée
Synoniemen
Anagoga pulveraria, Numeria pulveraria
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De grondkleur en de kleur van de band van deze spanner zijn geelbruin.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Plagodis: plagios is hellend, schuin en eidos is gedaante. Naar de achterrand van P.dolobraria, de enige soort die Hübner behandelde met zo'n schuine achterrandvorm.
pulveraria: pulvis, pulveris is stof, vanwege de grote hoeveelheid roodachtige stippen op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

getande spanner
Odontopera bidentata

malvabandspanner
Larentia clavaria

lariksspanner
Macaria signaria

berkenoogspanner
Cyclophora albipunctata

walstrospanner
Costaconvexa polygrammata

speerpuntspanner
Rheumaptera hastata

alle soorten uit deze familie