rode dennenspanner Hylaea fasciaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind oktober in twee, mogelijk drie generaties. De vlinders worden soms rustend aangetroffen op bladeren van planten onder naaldbomen. Ze kunnen uit de takken van naaldbomen worden geklopt en komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Barred Red

Duitse naam

Zweibindiger Nadelwald-Spanner

Franse naam

la Bilieuse , la Métrocampe verte

Oud Nederlandse naam

dennenmeter

Synoniemen

Ellopia fasciaria, Metrocampa fasciaria, Hylaea prosapiaria, Ellopia prosapiaria, Hylaea biliosata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Rode dennenspanner was een reeds bestaande naam. De den is een van de waardplanten van deze soort en hoewel er ook een groene vorm in ons land voorkomt lijkt de toevoeging rode toch wel gerechtvaardigd.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hylaea: hulaios is deel uitmakend van het bos, de habitat van dit genus.
fasciaria: fascia is een band, van de brede roodachtige band op de voorvleugel ('fascia lata ferruginea').

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-21 mm. Van deze spanner komen rode en groene vormen voor; in Nederland en België wordt vooral de groene vorm waargenomen. De kleur van de vleugels wordt bepaald door de voedselplant: spar (rood) of den (groen). Beide vormen hebben op de voorvleugel een donkerder middenveld met aan beide zijden een iets gebogen donkere, met licht afgezette dwarslijn. De binnenste dwarslijn is vaak onduidelijk, vooral bij donkere exemplaren. De buitenste dwarslijn loopt door over de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

De geelbruine bandspanner (Plagodis pulveraria) heeft een getande middenband. De appeltak (Campaea margaritaria) heeft een puntige achtervleugel en houdt de vleugels in rust helemaal gespreid.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Dennenbossen en allerlei andere plaatsen waar naaldbomen groeien.

Planten

Diverse naaldbomen.

Waardplant

Spar
Picea

Den
Pinus

Douglasspar
Pseudotsuga

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie