gegolfde spanner Hydria undulata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; wordt in de westelijke helft van het land minder vaak waargenomen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders worden overdag soms op bloemen waargenomen en komen ´s nachts op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag of in losse aarde.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scallop Shell

Duitse naam

Wellenspanner

Franse naam

la Phalène ondulée , la Phalène maillée

Oud Nederlandse naam

golflijnspanner

Synoniemen

Rheumaptera undulata, Eucosmia undulata, Calocalpe undulata, Cidaria undulata, Larentia undulata, Larentia undularia

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Op de vleugels van deze spanner staan veel gegolfde lijnen. Zie ook: toelichting wetenschappelijke naam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

undulata: undulatus is getekend met golven; vanwege de vele golflijntjes.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Goed herkenbaar door de talrijke, dicht bij elkaar gelegen, donkerbruine en vuilwitte gegolfde dwarslijnen op de voor- en achtervleugel. Er is weinig variatie; soms liggen de dwarslijnen in het midden van de vleugel iets verder uit elkaar of zijn ze dikker waardoor een soort donkere band ontstaat.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de kalkbandspanner (Cataclysme riguata).

Gelijkende soorten rups

Speerpuntspanner (Rheumaptera hastata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige bossen en wilgenstruwelen.

Planten

Vooral bosbes en wilg; soms andere loofbomen.

Waardplant

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie