gegolfde spanner Hydria undulata

De talrijke donkerbruine en lichte gegolfde dwarslijnen op de vleugels geven de gegolfde spanner zijn naam.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Hydria undulata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; wordt in de westelijke helft van het land minder vaak waargenomen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Goed herkenbaar door de talrijke, dicht bij elkaar gelegen, donkerbruine en vuilwitte gegolfde dwarslijnen op de voor- en achtervleugel. Er is weinig variatie; soms liggen de dwarslijnen in het midden van de vleugel iets verder uit elkaar of zijn ze dikker waardoor een soort donkere band ontstaat.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de kalkbandspanner (Cataclysme riguata).

kalkbandspanner
Cataclysme riguata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Speerpuntspanner (Rheumaptera hastata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

speerpuntspanner
Rheumaptera hastata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin augustus in één generatie. De vlinders worden overdag soms op bloemen waargenomen en komen ´s nachts op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag of in losse aarde.

Waardplanten

Vooral bosbes en wilg; soms andere loofbomen.

Habitat

Vochtige bossen en wilgenstruwelen.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; wordt in de westelijke helft van het land minder vaak waargenomen. RL: kwetsbaar.

België

Vrij algemeen in het hele land, maar doorgaans waargenomen in lage aantallen.

Mondiaal

Spanje, Frankrijk en de Britse eilanden in het westen en in het noorden tot boven de poolcirkel. Van Midden- en Oost-Europa naar Siberië (ssp. sajana Bryk 1921), Japan, de Koerilen en tot Noord-Amerika; in het zuiden van Europa tot de zuidrand van de Alpen en de Karpaten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Scallop Shell
Duitse naam
Wellenspanner
Franse naam
la Phalène ondulée , la Phalène maillée
Oud Nederlandse naam
golflijnspanner
Synoniemen
Rheumaptera undulata, Eucosmia undulata, Calocalpe undulata, Cidaria undulata, Larentia undulata, Larentia undularia
Toelichting Nederlandse naam

Op de vleugels van deze spanner staan veel gegolfde lijnen. Zie ook: toelichting wetenschappelijke naam.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

undulata: undulatus is getekend met golven; vanwege de vele golflijntjes.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

wortelhoutspanner
Eulithis prunata

silenespanner
Perizoma flavofasciata

sporkehoutspanner
Philereme vetulata

witte schaduwspanner
Lomographa temerata

sparspanner
Thera variata

heidedwergspanner
Eupithecia satyrata

alle soorten uit deze familie