gele eenstaart Watsonalla binaria

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties; in gunstige jaren een derde generatie van september-half oktober. De vlinders vliegen in de schemering en komen op licht. De mannetjes vliegen overdag soms hoog rond de eikenkruinen en zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen vanaf de lagere takken worden opgejaagd.

Levenscyclus

Rups: eind mei-begin oktober. De soort overwintert als pop in een stevige bruine cocon, gesponnen in een strak dichtgevouwen eikenblad.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Oak Hook-tip

Duitse naam

Zweipunkt-Sichelflügler

Franse naam

le Hameçon , la Binaire

Synoniemen

Drepana binaria, Platypteryx binaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de Drepaninae hebben een puntvormig uiteinde: het eenstaartje.
De gele eenstaart is zeker niet geel maar het is wel een al oude naam. 

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

binaria: bini is twee, een paar en -aria is een woorduitgang. Bedoeld worden de twee opvallende zwarte stippen op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-18 mm. De grondkleur van dit eenstaartje dat, evenals de meeste soorten van deze onderfamilie, rust met vlak uitgespreide vleugels is geelbruin. De centrale dwarslijnen tekenen zich als lichtere lijnen hier tegen af. Het mannetje is vaak donkerder en bruiner dan het vrouwtje, dat op haar beurt over het algemeen groter is en geeloranje achtervleugels heeft. Verse vlinders hebben een lila tint. Opvallend op de voorvleugel is de donkere middenvlek met daarnaast een iets kleinere vlek; op de achtervleugel bevinden zich twee kleine stipjes. Er is weinig variatie; de vlinders van de eerste generatie zijn echter groter en warmer gekleurd.

Kenmerken rups

Tot 24 mm; vrij slank, naar de spitse staart versmald; lichaam bleekbruin met een fijn netwerk van donkerbruine en zwartachtige streepjes; segmenten vijf tot tien met een geelachtige, zadelvormige vlek op de rugzijde; segment drie met een grote, gevorkte wrat op de rug; kop lichtbruin met donkerder stipjes, ingesneden.

Gelijkende soorten vlinder

De beukeneenstaart (W. cultraria) heeft een iets donkerder middenband en de centrale dwarslijnen zijn licht afgezet. Op de voorvleugel ontbreekt doorgaans de extra vlek en de achtervleugel heeft geen stipjes.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de twee Watsonalla-soorten.

Gelijkende soorten rups

Beukeneenstaart (Watsonalla cultraria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral eikenbossen; ook struwelen, parken en tuinen.

Planten

Eik en andere loofbomen.

Waardplant

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

Alle soorten uit deze familie