tweestip-orvlinder Ochropacha duplaris

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in één generatie; in gunstige jaren soms een partiële tweede generatie, die dan tot eind september vliegt. De vlinders zijn ´s nachts actief en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-september. Rust overdag tussen samengesponnen bladeren en foerageert ´s nachts. De rups verpopt zich in een cocon tussen de bladeren van de waardplant en valt daarmee in de herfst op de grond. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Common Lutestring

Duitse naam

Zweipunkt-Eulenspinner

Franse naam

la Double-ligne , le Bipoint

Synoniemen

Cymatophora duplaris, Tethea duplaris, Palimpsestis duplaris, Cymatophora bipuncta

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Zeven soorten uit de onderfamilie Thyatirinae zijn bijeengevoegd onder de groepsnaam orvlinder (nadere toelichting zie bij de orvlinder, Tethea or). Twee zwarte stipjes middenop de voorvleugel zijn kenmerkend voor deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Ochropacha: okhros is bleek geel en pakhus is dik, breed. Heeft waarschijnlijk betrekking op het brede, geelachtig bruine veld op de voorvleugel.
duplaris: duplaris is dubbel. Van de twee kleine zwarte stipjes in de stigma op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Goede kenmerken zijn de twee kleine donkere middenvlekjes op de voorvleugel (soms is slechts één vlekje zichtbaar) en het schuine zwarte streepje in de vleugelpunt. Er is aanzienlijke variatie in intensiteit van de dwarslijnen en -banden.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam groenachtig of grijsachtig wit met een brede donkergroene of grijsachtig groene middenband over de rug; nekschild op segment een glimmend zwart; onder de spiracula een rij donkergroene of zwartachtige vlekjes; kop geelachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

De berken-orvlinder (Tetheella fluctuosa) is gewoonlijk groter en het schuine zwarte streepje ontspringt niet vanuit de vleugelpunt, maar vanaf de plek waar de golflijn de voorrand bereikt.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open bossen, struwelen, heiden en rivieroevers; soms ook tuinen in het buitengebied.

Planten

Vooral op berk, maar ook els en populier.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Populier
Populus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

Alle soorten uit deze familie