tweestip-orvlinder Ochropacha duplaris

Zoals de naam doet vermoeden, heeft de tweestip-orvlinder twee zwarte stipjes op elke voorvleugel.
Familie
eenstaartjes (DREPANIDAE)
Onderfamilie
Thyatitinae / Ochropacha duplaris
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Goede kenmerken zijn de twee kleine donkere middenvlekjes op de voorvleugel (soms is slechts één vlekje zichtbaar) en het schuine zwarte streepje in de vleugelpunt. Er is aanzienlijke variatie in intensiteit van de dwarslijnen en -banden.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam groenachtig of grijsachtig wit met een brede donkergroene of grijsachtig groene middenband over de rug; nekschild op segment een glimmend zwart; onder de spiracula een rij donkergroene of zwartachtige vlekjes; kop geelachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

De berken-orvlinder (Tetheella fluctuosa) is gewoonlijk groter en het schuine zwarte streepje ontspringt niet vanuit de vleugelpunt, maar vanaf de plek waar de golflijn de voorrand bereikt.

berken-orvlinder
Tetheella fluctuosa
DREPANIDAE: Thyatitinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind augustus in één generatie; in gunstige jaren soms een partiële tweede generatie, die dan tot eind september vliegt. De vlinders zijn ´s nachts actief en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: juni-september. Rust overdag tussen samengesponnen bladeren en foerageert ´s nachts. De rups verpopt zich in een cocon tussen de bladeren van de waardplant en valt daarmee in de herfst op de grond. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Vooral op berk, maar ook els en populier.

Habitat

Open bossen, struwelen, heiden en rivieroevers; soms ook tuinen in het buitengebied.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Belgiƫ

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Europa tot in het noorden van Scandinavië. Ontbreekt in het zuiden van het Iberisch schiereiland, in Italië en op de Zuid-Balkan. Naar het oosten via het gematigde Azië tot Korea en Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Common Lutestring
Duitse naam
Zweipunkt-Eulenspinner
Franse naam
la Double-ligne , le Bipoint
Synoniemen
Cymatophora duplaris, Tethea duplaris, Palimpsestis duplaris, Cymatophora bipuncta
Toelichting Nederlandse naam

Zeven soorten uit de onderfamilie Thyatirinae zijn bijeengevoegd onder de groepsnaam orvlinder (nadere toelichting zie bij de orvlinder, Tethea or). Twee zwarte stipjes middenop de voorvleugel zijn kenmerkend voor deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Ochropacha: okhros is bleek geel en pakhus is dik, breed. Heeft waarschijnlijk betrekking op het brede, geelachtig bruine veld op de voorvleugel.
duplaris: duplaris is dubbel. Van de twee kleine zwarte stipjes in de stigma op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1761)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

orvlinder
Tethea or

peppel-orvlinder
Tethea ocularis

beukeneenstaart
Watsonalla cultraria

bruine eenstaart
Drepana curvatula

eiken-orvlinder
Cymatophorina diluta

lente-orvlinder
Achlya flavicornis

alle soorten uit deze familie