gespikkelde korstmosspanner Fagivorina arenaria

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Fagivorina arenaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert van 1948 uit Oostkapelle.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: Kenmerken: 13-16 mm. De grondkleur van de voorvleugel is witachtig en bedekt met een zwarte spikkeling. Op de voorvleugel bevindt zich een grillige patroon van bruine en zwartachtige vlekken en een duidelijke donkere middenschaduw. De achtervleugel is licht gekleurd met een donkere middenstip.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: juni-juli in één generatie. De vlinders komen op licht en rusten overdag op met korstmos begroeide stammen, de mannetjes vooral hoog en de vrouwtjes vooral lager op de stam.

Levenscyclus

De verpopping vindt plaats in een licht spinsel onder (korst)mossen op boomstammen.

Waardplanten

In de literatuur worden verschillende waardplanten genoemd. Door sommigen wordt vermeld dat de rupsen op korstmossen leven, anderen noemen beuk en eik als waardplant.

Habitat

In het buitenland: oude gemengde bossen met beuk.

Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert van 1948 uit Oostkapelle.

Belgiƫ

Verdwenen. Vroeger bekend uit het zuiden van Luxemburg, maar daar na 1980 niet meer waargenomen.

Mondiaal

Van Frankrijk via Midden-Europa en de Balkan tot de Oekraïne. Zuid-Noord: van Sicilië tot Zuid-Zweden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Speckled Beauty
Duitse naam
Scheckiger Rindenspanner
Franse naam
la Boarmie veuve
Synoniemen
Boarmia arenaria, Fagivorina angularia, Boarmia angularia, Boarmia viduaria, Boarmia viduata
Toelichting Nederlandse naam

De gespikkelde korstmosspanner heeft korstmos op bomen als waardplant en het uiterlijk van de vlinder is gespikkeld.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Fagivorina: Fagus is het plantengeslacht beuk en voro is verslinden, verteren. Eet het mos dat op beuk groeit, niet de beuk zelf. De naam kan ook een verkorting zijn van Fagivoratrina is een eethuis, een bistro.
arenaria: arena is zand, van de gele glans van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1767)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ratelaarspanner
Perizoma albulata

kleine zomervlinder
Hemithea aestivaria

Duizendbladdwergspanner

duizendbladdwergspanner
Eupithecia millefoliata

berkenspikkelspanner
Aethalura punctulata

gepluimde spanner
Colotois pennaria

grijze bosrankspanner
Horisme aquata

alle soorten uit deze familie