glanzende marmeruil Pseudeustrotia candidula

De glanzende marmeruil is in 2009 voor het eerst in Nederland waargenomen.
Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Noctuinae / Pseudeustrotia candidula
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2009 is de glanzende marmeruil voor het eerst in Nederland waargenomen in de Millingerwaard en op Noord-Beveland. In 2014 is een exemplaar waargenomen in Nieuwleusen (Overijssel) en 2019 in Friesland.

Rode lijst
nieuwkomer

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. De glanzende marmeruil is goed herkenbaar. De grondkleur van de voorvleugels is glanzend zilverwit. Langs de voorrand bevindt zich een grote driehoekige zwartachtig bruine vlek met daarin de niervlek zichtbaar als een blauwachtig grijze vlek. Van de in de schuine witte band gelegen ringvlek is heel soms slechts iets van een omranding zichtbaar. Tussen de schuine witte band en de binnenrand ligt een lichtbruine vlek, die samen met de tegenoverliggende vlek op de andere vleugel in rusthouding een ruitvormige figuur vormt.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland vliegt deze soort tussen mei en oktober in (minstens) twee generaties. De vlinders zijn zowel overdag als 's nachts actief; ze bezoeken bloemen en komen op smeer en op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Over de waardplanten van deze soort is weinig bekend. In oude buitenlandse literatuur worden onder andere grassen, schapenzuring en grote egelskop genoemd.

Habitat

Vooral open warme graslanden, bosranden en open plekken in het bos.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. In 2009 is de glanzende marmeruil voor het eerst in Nederland waargenomen in de Millingerwaard en op Noord-Beveland. In 2014 is een exemplaar waargenomen in Nieuwleusen (Overijssel) en 2019 in Friesland.

Belgiƫ

Zeer zeldzaam. Nog maar twee Belgische waarnemingen: Limburg (2013) en de Viroinvallei (2009).

Europa

De glanzende marmeruil is een Euraziatische soort. De noordgrens loopt van de Franse kust aan de Atlantische Oceaan via Duitsland, Scandinavië en Polen, de Baltische Staten en Wit-Rusland naar de Oeral. Verder naar het oosten is de soort aan te treffen in Japan en Korea. Ook in grote delen van de Balkan komt deze soort voor. De meest zuidelijke populaties bevinden zich in Midden-Italië. In België is de glanzende marmeruil voor het eerst waargenomen in 2009 en in Engeland eenmaal in 2006.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Shining Marbled
Duitse naam
Triangle Grasmotteneulchen
Franse naam
L'Eustrotie claire
Synoniemen
Deltote candidula
Auteursnaam en jaartal
Denis & Schiffermuller 1775

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

vlasbekuiltje
Calophasia lunula

gele duinrietboorder
Photedes fluxa

spitsvleugelgrasuil
Mythimna straminea

schijn-gamma-uil
Syngrapha interrogationis

geoogde worteluil
Agrotis clavis

zuringuil
Acronicta rumicis

alle soorten uit deze familie